Skip to main content

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van basisvaardigheden. Zij helpen inwoners die hun basisvaardigheden willen verbeteren, door passend onderwijs aan te bieden van goede kwaliteit. Maar hoe krijg je als gemeente meer invloed op de kwaliteit en resultaten van dat aanbod? En hoe zorg je voor een verbinding met de bredere aanpak in het sociaal domein?

Deze handreiking helpt gemeenten en hun partners, bij het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van non-formeel aanbod rondom basisvaardigheden. En bij het sturen op kwaliteit in de aanpak van basisvaardigheden. In de handreiking staan tips, instrumenten en voorbeelden.

De gemeente bepaalt de kwaliteit samen met partners. Daarom is de handreiking niet alleen interessant voor medewerkers van de gemeente. Maar ook voor aanbieders van non-formeel onderwijs, sociale partners, werkgevers en andere organisaties die een rol spelen in de aanpak van basisvaardigheden.

De handreiking is in 2022 en 2023 herzien. Dit is de laatste versie.

Bron

Vijf stappen 

In de handreiking zijn vijf stappen uitgewerkt voor het sturen op kwaliteit. Bij iedere stap staan informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden. 

 1. Beleidskader
 2. Doelen en plannen
 3. Kwaliteitskader
 4. Selectie van aanbieders
 5. Monitoring en evaluatie

Bij alle stappen staat het kwaliteitskader centraal. Hierin zijn bepaalde keuzes rondom beleid vertaald naar eisen over kwaliteit.

Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je nieuw in dit werkveld? Dan kun je als gemeente een scan invullen en gebruik maken van de Starterskit. 

Thema's

Verder vind je in de handreiking uitleg over verschillende thema's, die belangrijk zijn in de aanpak van basisvaardigheden. Deze thema's zijn verbonden met de vijf stappen. Ook op de themapagina's worden tips en voorbeelden gegeven.

 • Samenwerking
 • Non-formele educatie met professionals en vrijwilligers
 • Doelgroepen en werving
 • De kwaliteit van informeel (camouflage)aanbod
 • Gecijferdheid
 • Digitale vaardigheden
 • Financiering
 • Volwasseneneducatie en inburgering

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor medewerkers van de gemeente, die verantwoordelijk zijn voor het beleid van onderwijs voor volwassenen en de bredere aanpak van lage basisvaardigheden. Omdat volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs, de gemeente verantwoordelijk is voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden.

Maar hij is ook interessant voor aanbieders van non-formeel onderwijs, partners in het sociaal domein, werkgevers en andere organisaties die een rol spelen in de aanpak van lage basisvaardigheden. Zij kunnen de handreiking gebruiken om in gesprek te gaan over de kwaliteit van het non-formeel aanbod in hun regio. 

Wat kun je met deze handreiking?

De handreiking gaat uit van een integrale kijk op kwaliteitsbeleid. Hierbij wordt gekeken naar verbinding tussen de inzet op basisvaardigheden en beleidsonderdelen als onderwijs(achterstanden), welzijn, financiële zelfredzaamheid, werk en inkomen, en inburgering. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat:

 • doelgroepen beter worden bereikt; 
 • maatregelen beter worden ingezet;
 • en budgetten handiger worden besteed.

De handreiking helpt je om het hele proces rondom de aanpak van basisvaardigheden te ontwikkelen, van begin tot eind. Er staat bijvoorbeeld uitgebreid in beschreven, hoe je het onderwerp lage basisvaardigheden op de agenda krijgt. En hoe de aanpak van basisvaardigheden past in het beleid voor het sociaal domein. Maar er wordt ook uitgelegd hoe je een verbinding kunt maken met andere domeinen. Verder lees je welke partners je kunt betrekken en hoe je dit het beste kunt doen. Maar ook hoe je de juiste aanbieders van non-formeel onderwijs kiest. En op welke manier je de doelgroep kan betrekken. Heb je uiteindelijk toch nog vragen? Kijk dan eens bij de Veelgestelde vragen, aan het begin van de handreiking.

Behalve de handreiking is er ook een Begrippenkader basisvaardigheden gemaakt. Het nieuwe Begrippenkader is aangesloten op de handreiking. Op deze manier gebruiken we allemaal dezelfde taal bij de aanpak van lage basisvaardigheden. 

Ideeën en suggesties

Heb je na het lezen van de handreiking nog ideeën voor verbetering of suggesties voor belangrijke onderwerpen? Meld het bij het Expertisepunt Basisvaardigheden via info@basisvaardigheden.nl.

 

 

 

 

Basis over basisvaardigheden Onderzoek Praktijkvoorbeeld Beleidsmakers Ervaringsdeskundigen Welzijnsprofessionals Wetenschappers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.