Over basisvaardigheden.nl

Op basisvaardigheden.nl vindt u alle kennis over basisvaardigheden laaggeletterdheid en leesbevordering overzichtelijk gepresenteerd per doelgroep en thema. We brengen handreikingen, onderzoeken, materialen, goede voorbeelden en andere informatieve documenten bij elkaar voor gemeenten, bibliotheken, werkgevers, maatschappelijke organisaties en professionals in het volwassenenonderwijs, de gezondheidszorg en het welzijnswerk. 

over platformtaal

 

Onder basisvaardigheden verstaan wij taal (Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal [NT2]), rekenen en digitale vaardigheden voor laagopgeleide volwassenen. Dit platform richt zich op professionals die te maken hebben met laaggeletterdheid, basisvaardigheden en de volwasseneducatie (scholing voor laagopgeleide volwassenen). 

U kunt op verschillende manieren in de database zoeken. Door uw eigen doelgroep of thema te kiezen, komt u direct bij relevante artikelen. Ook kunt u op trefwoord(en) of jaartal zoeken.

Basisvaardigheden.nl is tot stand gekomen met een bijdrage uit het programma 'Tel mee met Taal'. Met dit programma werken de ministeries van OCW, SZW en VWS samen aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van (voor)lezen en leesplezier. Dat doen zij door gemeenten, maatschappelijke organisaties en opleiders op maat te ondersteunen met kennis en expertise, les- en wervingsmethoden, aanjagers en adviseurs. Basisvaardigheden.nl is het vertrekpunt voor het bij elkaar brengen en delen van deze kennis. 

Heeft u zelf een interessant onderzoek of goed voorbeeld dat u met anderen wilt delen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

De website is ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden.