Skip to main content

Kennis, kunde en netwerk

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Door het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van projecten en cursussen. Daarom werken Movisie en Stichting Lezen en Schrijven samen in een centraal punt waar kennis, kunde en netwerk samenkomen.

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is onafhankelijk en neutraal. We streven naar kwaliteit en toegankelijkheid. Het is dé plek:

  • waar iedereen die werkzaam is op het gebied van basisvaardigheden terechtkan. 
  • om kennis te vinden, bijvoorbeeld over wat werkt om basisvaardigheden te verbeteren. 
  • om in contact te komen met netwerken en partners om mee samen te werken. 
  • waar iedereen zijn kennis en expertise met anderen kan delen. 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt mogelijk gemaakt door het programma Tel mee met Taal, een initiatief van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerken met experts 

De grote groep organisaties die zich inzet voor het versterken van basisvaardigheden is net zo divers als de mensen die we helpen. We werken daarom samen met verschillende experts. Dit zijn experts met wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. We werken met ze samen om de voortgang, ontwikkeling en onze onafhankelijke positie te waarborgen. 

Werkgroep

Het expertisepunt heeft een werkgroep. Doelen van de werkgroep zijn onder meer verbinding en samenwerking stimuleren tussen landelijke partijen, klankbord vormen en advies geven voor ons werkprogramma en de verschillende activiteiten.

Meer over de werkgroep >

Onderzoekscommissie

Een onderzoekscommissie adviseert ons bij het tot stand komen van de onderzoeksagenda. Zij beoordelen ook de onderzoeksvoorstellen die bij ons worden ingediend.

Meer over de onderzoekscommissie >

Interne werkwijze expertisepunt 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn twee coördinatoren: Krista van Mourik (Movisie) en Ernestine Schipper (Stichting Lezen en Schrijven). Medewerkers werken in teams aan onze missie: samenwerking stimuleren en effectief handelen versterken. Movisie richt zich op het stimuleren van onderzoek. Stichting Lezen en Schrijven coördineert alle vragen die binnenkomen over basisvaardigheden. Beide organisaties stimuleren uitwisseling en kennisdeling. En we brengen beide in kaart wat werkt via interventies, methoden en praktijkvoorbeelden. 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.