Skip to main content

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven. Wij delen kennis en versterken samenwerking tussen gemeenten, organisaties, professionals en vrijwilligers. We laten ook extra onderzoek uitvoeren. Zo kunnen lokale en landelijke organisaties hun werk voor mensen met beperkte basisvaardigheden verder professionaliseren. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat iedere laaggeletterde kan meedoen in de samenleving.

Kennis, kunde en netwerk

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Door het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van projecten en cursussen. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een centraal punt waar kennis, kunde en netwerk op het gebied van basisvaardigheden samenkomen.

We zijn hierin onafhankelijk en neutraal. En we streven naar kwaliteit en toegankelijkheid. Het is dé plek:

  • waar iedereen die werkzaam is op het gebied van basisvaardigheden terechtkan. 
  • om kennis te vinden, bijvoorbeeld over wat werkt om basisvaardigheden te verbeteren. 
  • om in contact te komen met netwerken en partners om mee samen te werken. 
  • waar iedereen zijn kennis en expertise met anderen kan delen. 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt mogelijk gemaakt door het programma Tel mee met Taal, een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Werkwijze expertisepunt 

In het expertisepunt werken Movisie en Stichting Lezen en Schrijven samen. Er zijn twee coördinatoren: Sonja van Rooijen vanuit Movisie en Emily Schipper vanuit Stichting Lezen en Schrijven. Medewerkers werken in teams aan de missie van het expertisepunt: samenwerking stimuleren en effectief handelen versterken. Beide organisaties stimuleren we uitwisseling en kennisdeling. En we brengen beide in kaart wat werkt via interventies, methoden en praktijkvoorbeelden. Movisie richt zich daarnaast op het stimuleren van onderzoek. En Stichting Lezen en Schrijven coördineert alle vragen die binnenkomen over basisvaardigheden.

Samenwerken met experts 

De grote groep organisaties die zich inzet voor het versterken van basisvaardigheden is net zo divers als de mensen die we helpen. We werken daarom samen met verschillende experts. Dit zijn experts met wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. We werken met ze samen om de voortgang, ontwikkeling en onze onafhankelijke positie te waarborgen. 

Klankbordgroep

Het expertisepunt heeft een klankbordgroep. Doelen van de werkgroep zijn onder meer verbinding en samenwerking stimuleren tussen landelijke partijen, klankbord vormen en advies geven voor ons werkprogramma en de verschillende activiteiten.

Meer over de klankbordgroep >

Onderzoekscommissie

Een onderzoekscommissie adviseert ons bij het tot stand komen van de onderzoeksagenda. Zij beoordelen ook de onderzoeksvoorstellen die bij ons worden ingediend.

Meer over de onderzoekscommissie >

Ervaringsraad

Het expertisepunt heeft een ervaringsraad. De ervaringsraad geeft advies, denkt na over thema’s voor onderzoek en deelt ervaringen over diverse onderwerpen, zoals openbaar vervoer, (online) winkelen, sociale contacten, taallessen en moeilijke brieven.

Meer over de ervaringsraad >

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.