Skip to main content

1 op de 6 inwoners in Nederland heeft moeite met gecijferdheid. Dit is een reden tot zorg, omdat dit de kans op kwetsbaarheid vergroot. Zo hebben mensen die problemen hebben met gecijferdheid vaker financiële problemen. Ze hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en ze benoemen hun gezondheid vaker als slecht. Of dit causaal verband houdt met elkaar is niet bekend, maar wel aannemelijk gezien de specifieke eisen voor gecijferdheid die deze contexten stellen.

Bron

Gecijferdheid is meer dan alleen het kunnen uitrekenen van sommen. Het gaat om het vermogen om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve aspecten van de wereld om ons heen. Net als geletterdheid en digitale vaardigheid, is gecijferdheid een basisvaardigheid die het individu dagelijks nodig heeft. In de thuissituatie bij het doen van boodschappen of het bezoeken van de dokter. In het maatschappelijk verkeer, in steeds meer overheidscommunicatie en het nieuws. Op de werkvloer rondom het werk (loon, pensioenen), maar ook werkinhoudelijk.

Basis over basisvaardigheden Geldzaken Rekenen Handboek Beleidsmakers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.