Skip to main content
Onderzoek

Verschillen in leesvaardigheid tussen opleidingstypen

Jongeren op de havo en het vwo boeken sterkere leesprestaties dan jongeren op de andere opleidingstypen. Het risico op laaggeletterdheid komt bijna alleen voor op het vmbo.

12 juli 2021 - 1 minuut leestijd
Lees artikel

Het belang van gezin en preventie

Op alle leefgebieden geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het goed om te investeren in de ontwikkeling van goede basisvaardigheden. Kunnen wij de cirkel van laaggeletterdheid doorbreken? Bij wie moet je hiervoor zijn? Allemaal vragen uit het veld als het gaat om preventie van lage basisvaardigheden. Veel projecten en partijen houden zich bezig met dit thema.

Een goede basis van taalvaardigheden draagt bij aan een goede start van het leven. Onderwijs, opleidingen, bibliotheken, welzijnsorganisaties en gemeenten door het hele land werken hier actief aan.

Een van de onderwerpen waar veel aan gewerkt wordt is leesbevordering. Daar zijn verschillende landelijke projecten voor opgesteld die lokale navolging krijgen. 

  • Kunst van Lezen. Binnen Kunst van Lezen vallen drie programmalijnen: BoekStart, de Bibliotheek op school en een landelijk dekkende voorziening van leesbevorderingsnetwerken. Dit leesbevorderingsprogramma bestaat sinds 2008 en loopt tot en met 2024.  
  • Onderzoeken leesbevordering. De landelijke Stichting Lezen verricht veel onderzoeken naar lezen, leesvaardigheid en leesbeleving onder kinderen.  
  • Leesoffensief. Het gaat niet goed met lezen in Nederland, terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte is voor iedereen. Er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. De Leescoalitie luidde daarom in 2020 de noodklok. Zij deed een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. 
  • Campagnes CPNB. De Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen en Boekenweek voor jongeren zijn een paar voorbeelden van leesbevorderende campagnes.  
  • PISA-2018 in vogelvlucht. Nederlandse uitkomsten van het Programme for International Student Assessment (PISA) op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen in het jaar 2018 onder 15-jarigen. In dit onderzoek is op internationale schaal te lezen dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van Nederlandse jongeren verder afneemt.  

Samenwerken op dit thema

Quote_Expertisepunt_Basisvaardigheden_placeholder

Leesbevordering is belangrijk in het voorkomen van laaggeletterdheid binnen gezinnen. Voorwaardelijk is goede samenwerking tussen bibliotheken, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, gemeenten en Taalhuizen.

Adriaan Langendonk, manager leesbevorderingsprogramma’s Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.