Skip to main content

In 2023 presenteerden het Expertisepunt Basisvaardigheden de onderzoeksagenda met als uitgangspunt ‘kunnen meedoen in de samenleving’. Deze onderzoeksagenda lees je hier. Daarbinnen zijn op de thema’s 'maatschappij & participatie' en 'professionaliseren' op een drietal speerpunten onderzoeksideëen ingediend. Geselecteerde onderzoeksideëen zijn verder uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel en beoordeeld door de onderzoekscommissie van het Expertisecentrum Basisvaardigheden. Er zijn vijf onderzoeken gehonoreerd. Zij mogen in 2024 hun onderzoek gaan uitvoeren. Dit zijn:

Gezin en basisvaardigheden:

  • Een gezinsperspectief op financiële geletterdheid - HvA/ITTA
  • Gecijferdheid en de ondersteuningsbehoefte van ouders - ECBO
  • De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support - Expertisecentrum Nederlands

Sociaal werk en basisvaardigheden:

  • Sociaal werk en (laag)gecijferdheid - Universiteit Utrecht

Basisvaardigheden en de inclusieve arbeidsmarkt:

  • Basisvaardigheden van medewerkers in de zorg - Ben Sajet centrum

Lees hier meer over de onderzoeken

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.