Ben je werkzaam op het gebied van basisvaardigheden voor laaggeletterden?
Dan is het expertisepunt dé plek waar je terecht kan voor het delen van kennis, het vinden van inspiratie en netwerk.

Het expertisepunt wordt mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee met Taal’, een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Deze website is nog in ontwikkeling.