Skip to main content

Taalschakeltrajecten

De nieuwe Wet inburgering bestaat uit drie leerroutes voor inburgeringsplichtigen. De onderwijsroute is een van deze drie routes en het taalschakeltraject is hier het hoofdonderdeel van. Met een taalschakeltraject bereidt de deelnemer zich voor op instroom op het reguliere mbo, hbo of de universiteit. Tijdens het taalschakeltraject leert de inburgeringsplichtige taal op B1- of B2-niveau, rekenen en Engels en afhankelijk van de vervolgopleiding de juiste maatwerkvakken, zoals biologie of geschiedenis.

Over de taalschakeltrajecten en de nieuwe Wet inburgering is al veel informatie beschikbaar. Hieronder vind je de links naar de juiste wet- en regelgeving en naar handreikingen en procedures die voor de taalschakeltrajecten belangrijk zijn.

Relevante wet- en regelgeving: 

Diploma-erkenning

Wet- en regelgeving inburgering  

Vragen?

Heb je een vraag over taalschakeltrajecten? Het Expertisepunt Basisvaardigheden biedt onafhankelijk advies over deze trajecten. Als (potentiële) aanbieder van een taalschakeltraject kun je hier met je vragen terecht.

Vragen

Heb je een vraag over taalschakeltrajecten? Het Expertisepunt Basisvaardigheden biedt onafhankelijk advies over deze trajecten. Als (potentiële) aanbieder van een taalschakeltraject kun je hier met je vragen terecht.

Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde vragen van taalschakeltrajecten. Op de website van Divosa is ook veel informatie over de taalschakeltrajecten en de onderwijsroute te vinden.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.