Skip to main content

In het Taalhuis zorgt de taalhuiscoördinator voor de dagelijkse coördinatie. Hij of zij verbindt de verschillende partners in het netwerk. De taalhuiscoördinator organiseert, faciliteert en ondersteunt de uitvoering van activiteiten voor het Taalhuis. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de samenwerkingspartners. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze coördinator zijn vastgelegd. Taalhuiscoördinatoren hebben een diverse achtergrond. Ze komen uit onderwijs, welzijn of andere maatschappelijke organisaties.

Handreiking Kwaliteit  

In de Handreiking Kwaliteit staat de rol van verbinder of netwerkcoördinator laaggeletterdheid beschreven. Veel gemeenten kennen de rol van aanjager/verbinder/netwerkcoördinator laaggeletterdheid zoals de gemeenten Leeuwarden, Eindhoven en Zoetermeer. Soms werkt deze persoon op lokaal niveau, soms regionaal. De coördinator kan diverse taken hebben, zoals het contact met vindplaatsen, het leiden van het ketenoverleg en het signaleren van kansen en knelpunten.  

Lees verder in de Handreiking Kwaliteit bij Doelen en plannen over de taken van de coördinator in de gemeente Leeuwarden.

Handreiking Kwaliteit bij Doelen en plannen

CBCT 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van taalhuizen. Daarnaast deelt CBCT kennis en informatie. 

Professionaliteit en kwaliteit zit in mensen  
Voor de certificering van taalhuizen zijn zeven kwaliteitsnormen beschreven. Norm 3 gaat over Mensen. Deze norm gaat over hoe het taalhuis met betaalde medewerkers, vrijwilligers en partners een bijdrage levert aan de realisatie van de ambities. 

Lees meer hierover op de website van CBCT.

Certificeringskader norm 3: Mensen

Functieprofielen  

Het werken met mensen met beperkte basisvaardigheden vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Het gaat niet alleen om taalinhoudelijke of educatieve kennis en ervaring. Als taalhuiscoördinator moet je bijvoorbeeld ook vrijwilligers aansturen en samenwerken met netwerkpartners.  

De taalhuiscoördinator is degene die de dagelijkse regie voert in het taalhuis. Daar komen veel verschillende activiteiten bij kijken. Het kan al gauw te veel worden. Daarom is het belangrijk om de taken en verantwoordelijkheden van deze medewerker goed te beschrijven. Sommige taalhuiscoördinatoren hebben maar een paar uur per week. Stem het takenpakket hierop af. 

Voorbeeld functieprofiel

In het document hieronder vind je een voorbeeld van een functieprofiel voor taalhuiscoördinatoren.

Voorbeeld functieprofiel

Interview Taalhuiscoördinator Hans Janssen

Geen (Digi)Taalhuis is hetzelfde. Dit maakt ook dat Taalhuiscoördinatoren hun werk op verschillende manieren doen. Daarom vroegen we een aantal Taalhuiscoördinatoren om te vertellen over hun werk en ervaringen. In dit interview lees je meer over Taalhuiscoördinator Hans Janssen. 

Interview Hans Janssen

Bijscholen  

Taalhuiscoördinatoren hebben een diverse achtergrond. Ze komen uit onderwijs, welzijn of andere maatschappelijke organisaties. Er is geen landelijk functieprofiel of een officiële opleiding voor taalhuiscoördinatoren. Hoe kan je je als taalhuiscoördinator bijscholen en je verder ontwikkelen in je vak? Er zijn organisaties die daar aanbod voor hebben. 

Daarnaast zijn er ook websites met interessante artikelen.  

Zoek je informatie over een specifiek onderwerp? Vraag het aan onze vraagbaak!

Vraagbaak

Voorbeeld: Provinciale ondersteuningsinstelling Rijnbrink 

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Op zijn of haar eigen manier. Dat vraagt om voldoende basisvaardigheden. De bibliotheek helpt om informatie te begrijpen en basisvaardigheden te ontwikkelen. En de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) helpen de bibliotheken daarbij. 

Basisvaardigheden 
In Overijssel en Gelderland werkt POI Rijnbrink samen met diverse partijen om bibliotheken te ondersteunen bij programma’s rondom basisvaardigheden. Met als doel dat bibliotheken inwoners kunnen helpen met het leren en verder ontwikkelen van basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Rijnbrink biedt expertise, middelen en instrumenten op het gebied van basisvaardigheden. Vanuit hun provinciale rol ondersteunen zij bibliotheken bij de uitwerking van landelijk beleid naar regionale en lokale invulling. 

Doorontwikkeling Taalhuizen 
Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Daarom is investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen van groot belang. Als kennispartner draagt Rijnbrink daaraan bij. 

Wil je weten wat de POI in jouw regio kan doen? Kijk dan op de website van Rijnbrink of een van de andere POI's. 

Artikel: Oefenen.nl: Leren in de educatie 

Op de website van Oefenen.nl staan interessante artikelen over Leren in de educatie. Het is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden.  

Lees bijvoorbeeld over de doelgroep, de didactiek van gecijferdheid of vrijwilligers in de educatie. 

Verder lezen op Oefenen.nl
Basis over basisvaardigheden Handboek Beleidsmakers Vrijwilligers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.