Skip to main content

In het Taalhuis werkt een taalhuisdocent. Dit is een taalinhoudelijk onderwijskundig specialist. De taalhuisdocent heeft een NT1- en/of NT2-bevoegdheid en ervaring met het begeleiden van deze doelgroepen. De taalhuisdocent neemt intakes af en maakt leerroutes. Hij of zij kan adviseren over oefenmaterialen. Vaak traint en begeleidt de taalhuisdocent ook de vrijwilligers. 

Handreiking Kwaliteit

In de Handreiking Kwaliteit kun je lezen over de verschillen tussen het non-formeel V (vrijwilligers) aanbod en non-formeel P (professionals) aanbod voor basisvaardigheden. Deze verdeling wordt gemaakt, omdat er belangrijke verschillen zitten tussen deze twee vormen van aanbod. Ze verschillen in doelen, verwachtingen, vakinhoudelijke en didactische competenties en in kosten. 

Bij het non-formele P aanbod wordt er gewerkt met een professional. Een professional is een docent die een opleiding heeft gevolgd die aansluit op het lesgeven in basisvaardigheden aan volwassenen. Daarin hebben docenten een specifiek vakgebied: NT2-docenten kunnen niet per definitie NT1-groepen lesgeven, een docent digitale vaardigheden niet automatisch NT2, en gecijferdheid vraagt ook speciale vakkennis. Voor intakes heb je een brede kennis nodig van de verschillende basisvaardigheden. 

Lees verder in de Handreiking Kwaliteit op de themapagina Non-formele educatie.

Handreiking Kwaliteit

CBCT 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van taalhuizen. Daarnaast deelt CBCT kennis en informatie. 

Professionaliteit en kwaliteit zit in mensen  

Voor de certificering van taalhuizen zijn zeven kwaliteitsnormen beschreven. Norm 3 gaat over Mensen. Deze norm gaat over hoe het taalhuis met betaalde medewerkers, vrijwilligers en partners een bijdrage levert aan de realisatie van de ambities. 

Lees meer hierover op de website van CBCT.

Certificeringskader norm 3: Mensen 

Functieprofielen 

In bouwsteen 6 staat: “Aan het taalhuis is een taalinhoudelijk onderwijskundig specialist verbonden.”  Bij veel taalhuizen noemen ze deze medewerker de taalhuisdocent. Het is meestal namelijk een NT1- of NT2-docent, met eigen specifieke taken in het taalhuis. Maar ook benamingen als taalexpert, taalconsulent of taaladviseur worden gebruikt. 

De taalhuisdocent zorgt bijvoorbeeld voor de intakes en het vaststellen van leerroutes. En vaak is het ook degene die de vrijwilligers traint en begeleidt. 

In dit document hieronder vind je een voorbeeld van een functieprofiel voor taalhuisdocenten.    

Voorbeeld functieprofiel taalhuisdocent

Bijscholen 

Taalhuisdocenten hebben een NT1- of NT2-bevoegdheid en ervaring met het begeleiden van deze doelgroepen. Er is geen landelijk functieprofiel of een officiële opleiding voor taalhuisdocenten. Hoe kan je je als taalhuisdocent bijscholen en je verder ontwikkelen in je vak? Er zijn organisaties die daar aanbod voor hebben. 

Daarnaast zijn er ook websites met interessante artikelen.  

Zoek je informatie over een specifiek onderwerp? Vraag het aan onze Vraagbaak!

Vraagbaak

Artikel: Kennisdocument: Kwaliteit docenten basisvaardigheden 

Het werken in de volwasseneneducatie (ve) vraagt om specifieke vaardigheden van docenten. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke kaders voor het werken in de ve? Hoe word je docent basisvaardigheden? En wat maakt je een goede docent?  

Je leest er meer over in dit Kennisdocument I Kwaliteit docenten basisvaardigheden. 

Handreiking Kwaliteit
Basis over basisvaardigheden Handboek Beleidsmakers Vrijwilligers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.