Skip to main content

De betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Maar wat als ouders zelf lage basisvaardigheden hebben? Zogenaamde gezinsgerichte programma’s hebben als doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Hoe kun je ouders daarbij betrekken en hun vaardigheden vergroten? En wat werkt daarbij voor NT1-ouders en wat voor NT2-ouders, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen stimuleren bij hun taalontwikkeling? 

Bron

In dit onderzoek gaat Kohnstamm Instituut op zoek naar antwoorden. Er wordt gekeken naar wat er al bekend is over effectieve aanpakken en er is een inventarisatie gemaakt van gezinsgerichte programma's in Nederland. Er is ook geïnventariseerd wat professionals en ouders die met zo'n programma hebben gewerkt ervan vinden.

De belangrijkste aanbeveling is dat er binnen gezinsgerichte programma’s meer ruimte komt voor maatwerk. En het programma zich dus specifiek op de doelgroep en het gezin afstemt. Daarnaast is het belangrijk dat ook het gezin zelf als belangrijke kennisbron wordt gezien en ingezet. Ouders zijn zelf waardevolle samenwerkings-partners en bron van ervaringskennis. Aandacht en ruimte hiervoor in de programma's zelf en bij de uitvoering ervan is aan te bevelen. 

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Dagelijks leven en vrije tijd Onderzoek Beleidsmakers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.