Skip to main content

Eén van de doelen van de Europese Commissie is dat in 2025 70% van alle volwassen Europeanen minstens het basisniveau van digitale vaardigheden heeft. Dit houdt in dat je een e-mail kan openen en informatie op het internet kan opzoeken. Uit het onderzoek van Non & Dinkova (2021) bleek dat 23% van Nederlandse burgers tussen de 16 en 65 jaar onder het basisniveau scoort. Zij kunnen of willen geen computer gebruiken, zakten voor de basistest of scoorden onder het basisniveau.

Bron

Arbeidsmarkt en digitale vaardigheden

Mensen met betere digitale vaardigheden zijn vaak jonger. Toch is er een grote groep jongeren met lage basisvaardigheden. Maar liefst 12% van de jongeren scoort niveau 0, terwijl niveau 1 nodig is om mee te kunnen doen in de digitale samenleving. Ook blijkt dat mensen met lage digitale vaardigheden vaker moeite hebben met taal en rekenen. En minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Deelnemers met betere digitale vaardigheden hebben vaker betaald werk en een hoger uurloon. 

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden

Het onderzoek liet zien dat een grote groep Nederlanders onvoldoende digitale vaardigheden heeft. In vergelijking met andere landen scoren Nederlanders wel beter. Op internationaal niveau heeft gemiddeld 44% onvoldoende digitale basisvaardigheden, in Nederland is dat 23%. Deze mensen hebben moeite om mee te doen in een maatschappij die steeds digitaler wordt.

De overheid biedt steeds meer hulp voor deze groep mensen, zoals met het programma Tel mee met Taal. Dit programma richt zich op laaggeletterdheid, maar heeft ook aandacht voor de relatie tussen laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Non & Dinkova (2021) geven aan dat meer evaluatie nodig is om inzicht te krijgen in de effecten van deze programma's. 

Digitale vaardigheden in Nederland

Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

  • Ongeveer 20% van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beheerst niet het basisniveau voor digitale vaardigheden
  • Mensen met lage digitale vaardigheden zijn vaak ook laaggeletterd, en hebben veelal geen betaald werk of een laag uurloon
  • Mensen met betere digitale vaardigheden zijn vaak jonger, maar er is ook een groep jongeren met lage vaardigheden. 

Het onderzoek laat ook zien welke factoren in relatie staan tot digitale vaardigheden, zoals geslacht en opleiding. En welke uitdagingen er zijn bij het aanleren van digitale vaardigheden.

Wil je meer weten over de factoren en de uitdagingen?
 

Digitale vaardigheden Participatie en werk Onderzoek Beleidsmakers Wetenschappers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.