Skip to main content

Bevindingen en tips om aandacht voor laaggeletterde vrouwen en empowermentaanbod op te nemen in een regionale aanpak laaggeletterdheid en bijbehorende jaarplannen. 

Bron

Om mee te doen in de samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. 

Onderzoek

In 2020 heeft Panteia een onderzoek uitgevoerd om gemeenten een handreiking te bieden bij het ontwikkelen van beleid en aanbod voor laaggeletterde vrouwen. Hiervoor zijn de activiteiten bestudeerd die 3 gemeenten hebben ondernomen om te komen tot een empowermentaanbod en basisvaardighedenaanbod voor laaggeletterde vrouwen. Het onderzoek laat zien hoe de verschillende netwerkpartners samenwerken en zich inzetten om de positie van laaggeletterde vrouwen te versterken. De handreiking bevat niet alleen de resultaten van het onderzoek, maar ook tips en voorbeelden.

Breed inzetbaar 

Het werken aan zelfinzicht en zelfvertrouwen naast het werken aan basisvaardigheden is overigens niet alleen belangrijk voor vrouwen. Empowerment is breed inzetbaar voor alle laaggeletterden en past goed in een integrale aanpak van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein 

Basis over basisvaardigheden Participatie en werk Geldzaken Gezondheid en welzijn Interventie Onderzoek Beleidsmakers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.