Skip to main content

Op 13 november 2023 organiseerde de Gelijke Kansen Alliantie samen met Drongo het webinar 'Meertaligheid, Kansengelijkheid en beleid'. Hieronder vind je een verslag.

Op weg naar gelijke kansen 

'Hier praten wij Nederlands', is het standpunt op veel scholen in Nederland en België. Maar Petra van der Geest, taalcoördinator van De Nieuwe Internationale School (DENISE), laat zien dat het ook anders kan. De internationale school is toegankelijk voor iedereen en het onderwijsprogramma van de school sluit aan bij de leerlingen. In Amsterdam zijn veel leerlingen met verschillende achtergronden en thuistalen. "Iedere docent is bij ons op school een taaldocent" vertelt Petra. Het is belangrijk dat docenten hierin zijn getraind en dat de verschillende talen onderdeel zijn van het taalbeleidsplan van de school. Op een taalvriendelijke school worden de thuistalen geaccepteerd. "Je gebruikt je eigen taal om de Nederlandse taal te leren en het helpt kinderen hun eigen cultuur/taal te accepteren". Dit zorgt ervoor dat niet alleen kinderen zich gehoord en gezien worden, maar ook de ouders zich meer betrokken voelen.

Meertaligheid in beleid  

Om steun te krijgen voor meertaligheid, is het belangrijk dat dit onderwerp wordt opgenomen in beleid. Steven Delarue van het onderwijscentrum Gent legt uit over de meertalige situatie in Gent.  

In Gent zijn meer dan 150 nationaliteiten. En naar verhouding hebben 4 op 10 Gentenaren een andere herkomst. Dit zie je ook terug in de cijfers van het onderwijs. Want in Gent heeft meer dan 34,4% van de basisschoolleerlingen een andere thuistaal dan het Nederlands. Toch stuurt de onderwijsminister Weyts aan op alleen het gebruik van het Nederlands in het onderwijs. Gelukkig is dit de laatste jaren aan het veranderen. "Nederlands als instructietaal, maar meertaligheid kan functioneel ingezet worden en als troef benut worden", vertelt Steven. Naast het Nederlands, wordt op bepaalde momenten gekozen om een andere taal te gebruiken. 

Voor het maken van meertaligheidsbeleid zijn de volgende stappen belangrijk: 

  1. Verzamel data. Weet wat er speelt in je gemeente 
  2. Doe uitgebreid onderzoek. Op basis hiervan kan je onderbouwde keuzes maken voor beleid. 
  3. Zorg voor een samenwerking tussen scholen en ouders. Wat zijn de behoeftes van leraren, leerlingen en ouders? 

Werk samen met ouders en gezinnen om de thuistalen te aan te moedigen in het onderwijs. Ook vertelt Steven dat een goede samenwerking met de bibliotheek ook belangrijk is, om ouders meer bewust te maken van de taalontwikkeling van hun kind.  

Talen in de regio  

Hans Vasse is regiocoördinator internationalisering binnen Brainport Eindhoven. In een Brainportregio werken het bedrijfsleven, scholen en de overheid samen, om werknemers en ondernemers te helpen. In de Brainportregio Eindhoven zijn er veel verschillende nationaliteiten. "Binnen een bedrijf werken soms wel 90 nationaliteiten aan het bouwen van een truck" vertelt Hans.  

De werknemers en ondernemers zijn vaak buitenlands en brengen hun kinderen naar een regionale school. Het is belangrijk om deze ouders te adviseren en te helpen bij het leren van Nederlands. Zij spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Om rekening te houden met de verschillende talen en culturen in de regio hebben 21 gemeenten in de Brainport-regio samen beleid gemaakt. 

Wethouders gingen in gesprek met schooldirecteuren. En de schooldirecteuren met de docenten. Daarna is een visiedocument geschreven. Hans sluit de webinar af met een advies:" laat de internationalisering vooral voordeel zijn voor de lokale economie. Sta open voor mensen met andere achtergronden. En laat leerlingen nieuwsgierig zijn, in plaats van andere talen en culturen af te keuren". 

Wil je meer weten over meertaligheid? Kijk dan eens op www.drongo.nl.

Gerelateerde artikelen

Basis over basisvaardigheden Educatie Webinar Beleidsmakers Wetenschappers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.