Skip to main content

Nederland is een meertalige samenleving. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 24% van de bevolking aangeeft zelf thuis een andere taal te spreken. Dat is op zich niet gek. Meertaligheid is van alle tijden. Maar hoe gaan we hier als maatschappij mee om?

Bron

 • Organisatie Meertalig
 • Link naar website https://www.meertalig.nl
 • Dit kennisbankartikel is toegevoegd door Stichting Lezen en Schrijven

Veel professionals in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en bij de overheid vinden het lastig om te adviseren over meertaligheid. Je bent meertalig als je meer dan één taal kan begrijpen, spreken of schrijven. Of als je regelmatig meer dan één taal gebruikt. Hierbij kan het ook zijn, dat je een variatie van een bepaalde taal beheerst, bijvoorbeeld een dialect. Taal is onderdeel van je identiteit. Je gebruikt taal om je gevoelens te uiten en betekenis te geven aan dingen. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor meertaligheid. En om te weten hoe je hier het beste mee om kunt gaan.   

De voordelen van meertaligheid 

We zien het Nederlands als de “gewone taal” en meertaligheid als “anders en ingewikkeld” zegt Maaike Verrips in haar webinar over Meertaligheid in de Jeugdgezondheidszorg.  Daarnaast zijn veel professionals en ouders bezorgd dat meertaligheid zou leiden tot een taalachterstand. Professionals in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs horen vaak van ouders dat zij bang zijn dat het Nederlands niet goed ontwikkelt als zij een andere thuistaal spreken met hun kinderen.

Het tegendeel is waar. Onderzoek toont aan dat kinderen prima twee of meer talen kunnen leren. Talen kunnen elkaar versterken. Meertaligheid zorgt bijvoorbeeld voor sneller technisch lezen, een rijke woordenschat, meer gemak om talen te leren, een positieve houding tegenover cultuur/taal en beter contact tussen ouder en kind.  

Alle talen zijn waardevol voor een kind. Maaike Verrips vergelijkt het leren van twee talen met het bespelen van twee instrumenten. Op gitaarles leer je veel meer dan alleen het instrument bespelen. Bijvoorbeeld over muziek, muzieknoten, harmonie en melodie. Als je gitaar speelt betekent dit niet dat je ook meteen piano kan spelen. Maar je neemt alles dat je hebt geleerd over muziek wel mee. Hierdoor leer je makkelijker en sneller piano spelen.

Hoe pak je een meertalige opvoeding aan? 

Professionals krijgen van meertalige ouders vaak de vraag in welke taal zij hun kinderen het beste kunnen opvoeden.

Het is belangrijk dat ouders de taal(en) gebruiken waarin zij het rijkste taalaanbod hebben. Dit kan bijvoorbeeld het Turks, Marokkaans, Fries, Limburgs of andere taal/dialect zijn. Een rijk taalaanbod houdt in, dat ouders over verschillende alledaagse dingen kunnen praten. Zoals school, emoties of werk. Ouders spelen een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Daarom moeten zij kiezen welke taal zij het beste beheersen. Mocht dit niet het Nederlands zijn, dan kan dit aangeboden worden op andere manieren. Bijvoorbeeld via school, kinderopvang, boeken of een oppas. Een rijk taalanbod in een andere taal, is beter dan een arm taalaanbod in het Nederlands.

Adviezen voor professionals  

Om professionals te ondersteunen in hun advies aan ouders van meertalige kinderen, hebben 2 logopedisten in de gemeente Zaanstad een handboek ontwikkeld. In dit handboek staan acht adviezen aan ouders van meertalige kinderen.

 • Praat zoveel mogelijk met je kind, zodat hij/zij went aan jouw stem.
 • En doe dit vooral in de taal die je zelf het beste spreekt en waarin je jouw emoties uitdrukt.
 • Gebruik zoveel mogelijk hele zinnen.
 • Leer zelf goed Nederlands.
 • Lees voor of vertel bij prentenboeken. Hierdoor leert je kind meer woorden.
 • Praat thuis zoveel mogelijk.
 • Geef je kind voldoende kansen om Nederlands te leren. Bijvoorbeeld door hem/haar naar de peuterspeelzaal te brengen.
 • Wil je meer lezen over hoe jij als professional ….  

Wil je meer lezen over hoe jij als professional meertalige ouders kan ondersteunen? Raadpleeg hier gratis het handboek.

Meer weten over meertaligheid?

Basis over basisvaardigheden Educatie Gezin en preventie Lezen en schrijven Instrument Materiaal Training Beleidsmakers Vrijwilligers Welzijnsprofessionals Wetenschappers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.