Skip to main content

Nederland is een meertalige samenleving. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 24% van de bevolking aangeeft zelf thuis een andere taal te spreken. Dat is op zich niet gek. Meertaligheid is van alle tijden. Maar hoe gaan we hier als maatschappij mee om?

Bron

 • Organisatie Meertalig
 • Link naar website https://www.meertalig.nl
 • Dit kennisbankartikel is toegevoegd door Stichting Lezen en Schrijven

Veel professionals in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en bij de overheid vinden het lastig om te adviseren over meertaligheid. Je bent meertalig als je meer dan één taal kan begrijpen, spreken of schrijven. Of als je regelmatig meer dan één taal gebruikt. Hierbij kan het ook zijn, dat je een variatie van een bepaalde taal beheerst, bijvoorbeeld een dialect. Taal is onderdeel van je identiteit. Je gebruikt taal om je gevoelens te uiten en betekenis te geven aan dingen. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor meertaligheid. En om te weten hoe je hier het beste mee om kunt gaan.   

De voordelen van meertaligheid 

We zien het Nederlands als de “gewone taal” en meertaligheid als “anders en ingewikkeld” zegt Maaike Verrips in haar webinar over Meertaligheid in de Jeugdgezondheidszorg.  Daarnaast zijn veel professionals en ouders bezorgd dat meertaligheid zou leiden tot een taalachterstand. Professionals in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs horen vaak van ouders dat zij bang zijn dat het Nederlands niet goed ontwikkelt als zij een andere thuistaal spreken met hun kinderen.

Het tegendeel is waar. Onderzoek toont aan dat kinderen prima twee of meer talen kunnen leren. Talen kunnen elkaar versterken. Meertaligheid zorgt bijvoorbeeld voor sneller technisch lezen, een rijke woordenschat, meer gemak om talen te leren, een positieve houding tegenover cultuur/taal en beter contact tussen ouder en kind.  

Alle talen zijn waardevol voor een kind. Maaike Verrips vergelijkt het leren van twee talen met het leren bespelen van twee instrumenten. Als je gitaar speelt dan leer je veel meer dan alleen het instrument bespelen. Je leert bijvoorbeeld meer over muziek, muzieknoten, harmonie en melodie. Als je gitaar speelt betekent dit niet dat je ook meteen piano kan spelen, maar je neemt alles wat je hebt geleerd over muziek wel mee, waardoor je makkelijker en sneller piano kan spelen.  Je leert geen gitaar spelen door piano te studeren, maar je leert wel veel over muziek bij het pianospelen dat je ook helpt als je daarnaast gitaar wilt leren spelen. 

Hoe pak je een meertalige opvoeding aan? 

Vaak krijgen professionals de vraag van meertalige ouders in welke taal zij hun kinderen het beste kunnen opvoeden. Maaike Verrips geeft aan dat professionals voornamelijk moeten sturen op wat de ouders zelf denken en voelen. “Kies de taal die ligt bij je hart en waarin je je het best kunt uitdrukken." 

Ouders kunnen het best de talen gebruiken waarin zij het rijkste taalaanbod hebben, bijvoorbeeld het Turks, Marokkaans, Fries, Limburgs of een andere taal/dialect. Een rijk taalaanbod houdt in dat ouders over verschillende alledaagse dingen zoals school, emoties of werk kunnen praten. De ouders spelen hierin een belangrijke rol en zij moeten de keuze maken welke taal zij het beste beheersen. Mocht dit niet het Nederlands zijn dan kan dit aangeboden worden op andere manieren, zoals school, kinderopvang, boeken of een oppas. Een rijk taalaanbod in een andere taal is beter dan een verarmd taalaanbod in het Nederlands. 

Adviezen voor professionals  

Om professionals te ondersteunen in hun advies aan ouders van meertalige kinderen is in de gemeente Zaanstad een handboek ontwikkeld. Dit handboek is geschreven door twee logopedisten. In het handboek staan acht adviezen aan ouders van meertalige kinderen. 

 • Praat zoveel mogelijk met je kind vanaf het begin, zodat je kind went aan jouw stem 
 • Praat zoveel mogelijk in jouw beste taal. Dit is de taal waarin je emoties toont, zoals blijdschap of verdriet. 
 • Als je praat in jouw beste taal gebruik dan zoveel mogelijk hele zinnen.  
 • Leer zelf goed Nederlands 
 • Wees een voorbeeld voor je kind en doe actief mee in de maatschappij 
 • Lees voor of vertel bij prentenboeken. Hierdoor leert jouw kind meer woorden  
 • Praat zoveel mogelijk thuis  
 • Geef je kind voldoende kansen om Nederlands te leren door bijvoorbeeld je kind naar de peuterspeelzaal te brengen.  

Wil je meer lezen hoe jij als professional meertalige ouders kan ondersteunen? Raadpleeg hier gratis het handboek.

Meer weten over meertaligheid?

Basis over basisvaardigheden Educatie Gezin en preventie Lezen en schrijven Instrument Materiaal Training Beleidsmakers Vrijwilligers Welzijnsprofessionals Wetenschappers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.