Skip to main content

Aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer kan impact maken op het leven van de werknemer. Dat geldt zowel op het werk als thuis. Iemand die op werk bijvoorbeeld beter leert instructies te lezen, kan daar thuis bij het invullen van een formulier ook baat bij hebben. En andersom geldt dit net zo goed. Iemand die bijvoorbeeld schulden heeft door beperkte digitale vaardigheden of gecijferdheid, zal meer stress ervaren en minder goed functioneren op het werk. De rol van werkgevers is belangrijk in het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte basisvaardigheden bij hun werknemers.

Het ITTA onderzocht samen met Werkfitprogramma Groningen en Amsterdams Taalakkoord wat de invloed is van werkgevers op zowel de arbeidsparticipatie, ontwikkeling en de privésituatie van werknemers met beperkte basisvaardigheden. In het onderzoek staat het perspectief van zowel de werkgever als de werknemer centraal. De adviezen die uit het onderzoek volgen zijn dat het helpt om aandacht te houden voor basisvaardigheden en oog te hebben voor wat er in het leven van de medewerker speelt, te zorgen voor begeleiding en verbinding op het werk, in te zetten op ontwikkeling en ondersteuning te bieden waar nodig. Met een aantal praktische instrumenten laten zij zien hoe de rol als werkgever én werknemer in dit verband kan worden versterkt. Dit omvat:

  • Checklists voor werkgevers rondom de vier werkzame elementen  
  • Gespreksleidraden voor werkgevers met tips en suggesties om een open gesprek te voeren met medewerkers rondom de vier werkzame elementen  
  • Netwerkkaart voor werkgevers om te kunnen doorverwijzen of de eigen rol in te vullen
  • Gespreksleidraad voor werknemers om in gesprek te gaan met de werkgever

Dit project is mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Participatie en werk Onderzoek
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.