Skip to main content

‘Welk(e) taal of dialect spreekt u thuis het meest?’ Deze vraag stelde het CBS aan ruim 7500 personen in Nederland, voor het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (2019). Hieruit kwam naar voren dat een kwart van de mensen thuis geen Nederlands, maar een regionale taal, dialect of andere taal spreekt. Ook verschilt het per regio en bevolkingsgroep welke talen en dialecten worden gebruikt op sociale media.

Bron

Onderzoekers Prof. Dr. Leonie Cornips en Prof. Dr. Hans Schmeets vullen dit aan in hun artikel Taaldiversiteit in Nederland (2022). Hierin leggen zij uit, dat als er thuis in een dialect of een regionale taal wordt gesproken, deze vaak ook op andere plekken wordt gebruikt. Zoals op school, op het werk, in het dorp of de stad zelf en bij instanties.  

We leven dus in een multiculturele én meertalige samenleving. En informatie over het spreken en schrijven van talen in Nederland is belangrijk voor het bepalen van ons taalbeleid. Maar volgens Cornips missen we een visie op hoe we meertalige vaardigheden kunnen gebruiken. ‘Terwijl goed taalbeleid ook diplomatie, handel, economie, zorg, sport, politie, bouw en industrie versterken’, zo schrijft zij in haar opiniestuk in Trouw (2023). In dit artikel pleit zij daarom voor ‘omarming van meertaligheid en het voeren van een energieker taalbeleid’. 

Het is belangrijk om bij beleid waarin het ontwikkelen van basisvaardigheden is opgenomen, ook rekening te houden met meertaligheid.

https://www.freepik.com/free-vector/flat-international-mother-language-day- illustration_21530023.htm#query=language&position=12&from_view=search&track=sph
Lezen en schrijven Onderzoek Beleidsmakers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.