Skip to main content

 Voor de ontwikkeling van kinderen is een goede relatie tussen de leraar, de ouders en het kind van groot belang. Vooral aandacht voor de ontwikkeling van spreekvaardigheid is belangrijk. Want met spreekvaardigheid wordt de basis gelegd voor taalontwikkeling en geletterdheid.

Bron

Juist de kinderen uit laagopgeleide, laaggeletterde of meertalige gezinnen, hebben veel voordeel van een goede samenwerking tussen school en thuis. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat veel kinderen uit deze gezinnen thuis minder taal aangeboden krijgen en minder doen met taal (M. van der Pluijm, 2020). Maar veel leraren en pedagogisch medewerkers vinden het lastig om deze groep ouders goed te ondersteunen. Zij hebben behoefte aan meer kennis hierover. 

Het programma Thuis in Taal ontwikkelde daarom een aanpak met 7 stappen voor leraren om samen met de ouders een taalrijke omgeving te bieden aan jonge kinderen: 

 • Ken de taalomgeving thuis. 
 • Bepaal de koers met collega’s en ouders. 
 • Werk aan wederkerige relaties met alle ouders. 
 • Zorg voor passende ouder-kindactiviteiten en interactie. 
 • Ondersteun de rol van ouders. 
 • Geef taal prioriteit. 
 • Help taal uitbreiden. 

Hoe doen ze dat in Rotterdam? 

Sterrenschool de Globetrotter en De Rotterdamse Peuterschool maken gebruik van de Thuis in Taal aanpak. Sterrenschool de Globetrotter is de school waar de ontwikkeling van Thuis in Taal is gestart. De Rotterdamse Peuterschool is een organisatie met voorscholen. Zij hebben de aanpak inmiddels toegepast op 65 locaties.  

 • Met de stappen van Thuis in Taal zorgden zij voor een aantal veranderingen: 
 • Ze hebben meer aandacht voor de interactie tussen ouder en kind.  
 • Er is meer ruimte om met de ouders over de ontwikkeling van het kind te praten.  
 • Ze zijn zich meer bewust van hun rol in de samenwerking met ouders.  
 • De pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen beter begeleiden, omdat ze meer weten over de ouders.  

Beide organisaties benadrukken dat je met en van elkaar moet durven leren. En dat je leert door uit te proberen welke activiteiten wel of niet aansluiten bij de ouders. Bij de Rotterdamse Peuterschool zijn de zeven stappen onderdeel gemaakt van het beleid. De aanpak wordt door de hele organisatie gedragen. Het bevorderen van interactie tussen ouder en kind is voor de medewerkers inmiddels onderdeel van het werk.  

Verwijzing en voorbeelden 

Het hele verhaal over de aanpak van Sterrenschool de Globetrotter en De Rotterdamse Peuterschool lees je in het magazine van Thuis in Taal. Verder vind je meer informatie op de website van Thuis in Taal

Heb je behoefte aan nog meer tips en inspiratie? Kijk dan eens naar: 

Gezin en preventie Praktijkvoorbeeld Beleidsmakers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.