Skip to main content

Zoals je al eerder kon lezen heeft het programma Tel mee met Taal vorig jaar (2022) een subsidie van 4,8 miljoen euro gegeven aan zeven experimenten, die als doel hebben om de basisvaardigheden van mensen te verbeteren. De organisaties die deze experimenten hebben bedacht en uitvoeren, proberen zo meer mensen te bereiken die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Met als doel dat ze een cursus gaan volgen om deze vaardigheden te verbeteren.

Bron

Een experiment gericht op de praktijk

Een van de experimenten die een vergoeding heeft ontvangen is het Taalhuis in de Bouw van de organisatie Transitiehuis Gelderland. Transitiehuis Gelderland is een samenwerking van verschillende organisaties. Bijvoorbeeld van bedrijven binnen de sectoren bouw, elektrotechniek en installatie. En van scholen, de provincie en gemeenten. Samen proberen ze medewerkers op de juiste werkplek te krijgen bij bedrijven in de bouw, installatie en elektrotechniek.  

Het experiment bestaat uit verschillende cursussen. Deze zijn bedoeld voor mensen die werken in de bouw en techniek. En dan vooral voor Nederlandse mensen en moeite hebben met taal. Maar ook voor statushouders: mensen die uit hun eigen land moesten vluchten en nu in Nederland mogen blijven wonen. Transitiehuis Gelderland vindt het belangrijk dat medewerkers deze cursussen goed kunnen vinden en makkelijk kunnen meedoen. En dat de werktaken goed bij hen passen.  

‘Voor de start van Taalhuis in de Bouw was er ook al sprake van samenwerking’, vertelt Hans Jacobs, projectleider van Taalhuis in de Bouw. ‘Maar nu is er echt een plan, waardoor deze samenwerking meer richting heeft gekregen.’ Daarnaast laat hij weten dat ze niet alleen in gesprek zijn met partners in de regio, maar ook met Bouwend Nederland.  

Elkaar beter begrijpen op de werkplaats 

Tijdens de cursussen zijn de medewerkers vooral bezig met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Medewerkers oefenen bijvoorbeeld met woorden die veel worden gebruikt in de bouw- en technieksector. Deze woorden noemen we vaktermen of jargon. Vaak zijn dit moeilijke woorden. Door hiermee te oefenen, begrijpen medewerkers elkaar veel beter op de werkplaats en kunnen ze makkelijker overleggen. Ook zorgt dit ervoor dat de mensen die werk zoeken in de bouw en techniek, meer kans hebben op een baan.  

Transitiehuis Gelderland heeft al eens taalboeken voor de praktijk gemaakt. Deze boeken en de opgedane ervaring willen ze nu gebruiken voor medewerkers die moeite hebben met basisvaardigheden. Zodat ze deze mensen beter kunnen helpen. Niet alleen bij het verbeteren van hun taal-, reken- en digitale vaardigheden, maar ook bij het vinden van werk. Op dit moment zijn ze trouwens een taalboek voor de Elektrotechniek aan het maken. 

Transitiehuis Gelderland heeft als doel om de cursussen van Taalhuis in de Bouw een vast onderdeel te maken in hun organisatie. Inmiddels is een aantal deelnemers uit Afrika en Oekraïne begonnen aan de cursussen. En met succes! Op deze website kun je hier meer over lezen.  

Ben je nog niet uitgelezen over Taalhuis in de Bouw? Neem dan eens een kijkje op:  

Meer weten?

Binnenkort brengen we een bezoek aan het Taalhuis en volgt er een beeldverslag. Hou onze social media in de gaten voor meer informatie.

Basis over basisvaardigheden Digitale vaardigheden Lezen en schrijven Participatie en werk Rekenen Praktijkvoorbeeld
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.