Skip to main content

Het is belangrijk dat mensen met ervaringskennis invloed hebben op de volwasseneducatie. Door deelnemers in de volwasseneducatie een rol te geven bij het monitoren en het aanbod (beter) af te stemmen op de leervragen van deelnemers, kan de kwaliteit van de volwasseneducatie verbeterd worden. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen ervaringsdeskundigen meepraten over het aanbod en de kwaliteit van de volwasseneducatie? En hoe worden ervaringsdeskundigen daar nu al bij betrokken?

Bron

Om daar antwoord op te geven is nagegaan wat al bekend is uit de literatuur over inspraak en het monitoren van de kwaliteit van volwasseneducatie. Ook zijn voorbeelden en ervaringen verzameld over de inzet van ervaringsdeskundigen. Het onderzoek biedt onder meer inzicht in de meerwaarde en het belang van inspraak en de randvoorwaarden die nodig zijn voor inspraak van ervaringsdeskundigen. Ook worden praktische aanbevelingen gegeven, om zo een stap verder te zetten rondom de inspraak van ervaringsdeskundigen bij de volwasseneducatie.

Educatie Onderzoek Ervaringsdeskundigen Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.