Skip to main content

Wat maakt volwassenenonderwijs kwalitatief goed? En hoe bereik je dit?

Het Expertisepunt Basisvaardigheden haalde inspiratie uit de totaalaanpak van Slovenië tijdens een sessie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Kenmerkend voor de Sloveense aanpak is het stimuleren van een mentaliteitsverandering onder aanbieders door een ‘holistische’ aanpak, een totaalaanpak, passend bij het diverse aanbod van volwasseneneducatie. Een belangrijke stap is de implementatie van training van professionals. Bij die training worden ze begeleid bij de reflectie op de eigen definitie van kwaliteit (wat willen we zijn?), beoordeling van kwaliteit (hoe zijn we?) en instandhouding en ontwikkeling van de kwaliteit van het eigen werk (hoe kunnen we nog beter worden?). Het stimuleren van zelfevaluatie van aanbieders is de sleutel tot succes voor de ontwikkeling van een sterke kwaliteitscultuur. 

Geleerde lessen 

De Sloveense aanpak is holistisch, omdat verschillende initiatieven gelijktijdig bijdragen aan het stimuleren van de kwaliteitscultuur. Naast het stimuleren van zelfevaluatie en training van professionals, is er een nationaal netwerk van kwaliteitsadviseurs die zijn getraind om professionals te begeleiden op locatie. Ook wordt uitwisseling tussen verschillende aanbieders gefaciliteerd en wordt externe evaluatie – bijvoorbeeld door experts of peers – gestimuleerd. 

Wat is kwaliteit? 

Een breed gedragen kwaliteitsnorm ontbreekt in de sector van volwasseneneducatie. Er zijn verschillende aanbieders van het formele en non-formele leren van volwassenen, er zijn verschillende (gemeentelijke en private) kwaliteitsafspraken, en soms ontbreekt een kwaliteitskader. 

Uit de sessie komen drie belangrijke lessen naar voren. 

  1. Het is belangrijk om te investeren in wederzijds vertrouwen en dit te blijven stimuleren. Dat is een basisvoorwaarde voor een positieve leercultuur. 
  2. Er zijn gevoeligheden rondom de omschrijvingen van kwaliteit. Wees je bewust van verschillende visies en belangen. En diskwalificeer geen van deze belangen. 
  3. Deel goede voorbeelden en stimuleer het onderlinge leren. 

Uitwisseling van kennis 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden wil bijdragen aan een positieve leercultuur. Dit gebeurt op verschillende manieren. Allereerst stimuleren we de uitwisseling van goede aanpakken en interventies. Daarnaast verzamelen en verrijken we kennis over ‘wat werkt’ bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dit om aanbieders te stimuleren en inspireren om de effectiviteit van de eigen werkwijze te delen en versterken. Deze activiteiten dragen bij aan een lerende kwaliteitscultuur: om samen te leren van wat werkt en zo de beste interventies te benutten. 

Meer informatie 

Wil je meer lezen over kwaliteit in de volwasseneneducatie, lees dan de blogs van EPALE-ambassadeurs.

Educatie Interventie Ervaringsdeskundigen Docenten Beleidsmakers NT1 NT2
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.