Skip to main content

Deze handreiking biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s in te schatten en biedt bijpassende maatregelen en informatie. Deze is bedoeld voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Opdrachtgevers zijn de Sociaal-Economische Raad (SER), het Arboplatform en de Stichting van de Arbeid. De handreiking gaat in op aspecten die verbonden zijn aan taal als veiligheidsrisico door taalverschillen, door verschillende taalachtergronden, door laaggeletterdheid en door een (te) hoog taalniveau en/of onbegrijpelijke taal op het werk.

Bron

Bij anderstaligen en bij laaggeletterden zijn Keuzewijzers beschikbaar. Op hoofdlijnen zijn deze hetzelfde en bestaan ze uit 5 stappen:  

 • bepaal of taalscholing of een taalcursus nodig is
 • bepaal de mate van begeleiding
 • bepaal of een training voor de begeleiders of leidinggevende nodig is voor taalgerelateerde veiligheidsrisico’s
 • stel type voorlichting en instructie vast
 • stel vast hoe toezicht op het werk plaatsvindt

 Daarnaast is er ook een Keuzewijzer onduidelijke taal bestaande uit 3 stappen:  

 • kies een geschikte vorm van communicatie
 • pas het taalniveau aan de doelgroep aan
 • toets of werknemers de communicatie begrepen hebben  

Verder is er een Oplossingenboek met per situatie een beschrijving van:

 • risicosituatie
 • toepassingsgebied  
 • oplossing  
 • voorbeelden uit de praktijk  
 • informatie om verder te lezen

Deze handreiking is inzetbaar voor alle organisaties waar het vermoeden is van veiligheidsrisico’s op de werkvloer door taalproblemen. Deze handreiking geeft tips over hoe taalgerelateerde veiligheidsrisico’s kunnen worden opgenomen in de RI&E. Het heeft, een keuzewijzer met oplossingen die passen bij de sector of bedrijf. Daarnaast biedt het ook praktische tips en oplossingen voor taalgerelateerde risico’s en achtergrondinformatie over dit onderwerp. 

Onderbouwing

Onderzoek geeft aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies de afgelopen jaren één van de oorzaken is van zware ongevallen. Het SER Arboplatform en de Stichting van de Arbeid hebben deze handreiking laten ontwikkelen om dit veiligheidsrisico de nodige aandacht te laten krijgen.

Kijk voor meer informatie op SER.nl.

Participatie en werk Spreken en luisteren Handboek Beleidsmakers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.