Skip to main content

In veel sectoren, zoals de bouw en techniek, kan het gevaarlijk zijn als je elkaar niet goed kunt begrijpen. Bijvoorbeeld wanneer je niet dezelfde taal spreekt, of als de veiligheidsvoorschriften in te moeilijke taal zijn beschreven. Deze handreiking, ontwikkeld door de Sociaal-Economische Raad, helpt werkgevers om veiligheidsrisico’s die met taal te maken hebben in kaart te brengen via een stappenplan.

Bron

Deze handreiking biedt allerlei oplossingen in een oplossingenboek voor werkgevers om om te gaan met die veiligheidsrisico’s. Die oplossingen kunnen aangepast worden aan allerlei sectoren, processen en werksituaties.

Participatie en werk Spreken en luisteren Handboek Beleidsmakers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.