Skip to main content

Veel ouders beginnen met voorlezen in de peuterleeftijd. Maar ook voor jongere kinderen is voorlezen zinvol. Om jonge ouders hierover te informeren en ze te stimuleren is in 2008 het programma BoekStart opgezet. Ouders kunnen een BoekStartkoffertje met boekjes ophalen in de bibliotheek en gratis lid worden.

Bron

Later is dit programma uitgebreid met de BoekStartcoach. De coach (een speciaal opgeleide bibliotheekmedewerker) benadert ouders op het consultatiebureau. De coach voert gesprekjes over het belang van voorlezen en praten met het kind. Maar wat is het effect van deze BoekStartcoaches? Dat werd in 2018 voor het eerst geëvalueerd.

Doel van de evaluatie

De eerste BoekStartcoach begon in Culemborg. In 2017 nam Kunst van Lezen het initiatief over. Vijftien bibliotheken begonnen met de aanpak. In 2018 hadden 56 bibliotheken BoekStartcoaches. Zij waren wekelijks aanwezig bij 78 consultatiebureaus.  

Maar is deze aanpak de juiste? Om die vraag te kunnen beantwoorden vroeg Kunst van Lezen aan onderzoeksbureau Qrius om de inzet van de BoekStartcoaches te evalueren.  

Opzet van de evaluatie

De onderzoeksvraag was: Is de gekozen aanpak inderdaad de beste aanpak, als we kijken naar de uitvoering in de dagelijkse praktijk en naar de feedback van de ouders en van de BoekStartcoaches zelf? 

Qrius liep voor de evaluatie mee met BoekStartcoaches in zes gemeenten. Ze spraken met BoekStartcoaches, ouders, peuterconsulenten en medewerkers van consultatiebureaus. Vragen daarbij waren onder andere: 

  • Lukt het de BoekStartcoaches inderdaad om ouders aan te spreken die zelf weinig lezen of die laaggeletterd zijn? 
  • Waar gaan de gevoerde gesprekken over? 
  • Wat vinden ouders van de informatie die ze krijgen? 
  • Welke ervaringen en tips hebben de BoekStartcoaches zelf? 

Ervaringen 

De BoekStartcoaches vinden dat ze belangrijk werk doen. Ze leveren een bijdrage aan het verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen. Hierdoor beginnen kinderen op een beter taalniveau aan de basisschool. En kunnen ze de kansen die ze krijgen beter oppakken. De coaches willen wel graag meer uren. Om contacten te verdiepen en de aanpak te verbinden met andere activiteiten. 

De meeste ouders zijn positief. Er komt het eerste jaar met een kindje veel op je af. De BoekStartcoach kan heel laagdrempelig tips geven en vragen beantwoorden. De ouders vinden het contact prettig. Het belang van voorlezen wordt niet te zwaar gemaakt. Het is vooral gezellig. Niet alle ouders weten de weg naar de bibliotheek te vinden; voor sommigen is dit de eerste stap. 

De medewerkers van de consultatiebureaus vinden het fijn dat de BoekStartcoaches er zijn. De coach neemt hen werk uit handen door de extra aandacht voor taal en lezen. Het is ook gezellig. De coach houdt de ouders een beetje bezig. 

Conclusies en tips 

De evaluatie eindigt met een aantal conclusies en tips. Zo willen de coaches graag meer uren en meer zekerheid. Ook kan de verbinding tussen het werk van de BoekStartcoaches op het consultatiebureau en de activiteiten van de bibliotheek beter. Dat verschilt nu per locatie. Kunst van Lezen zou daar een leidende rol in kunnen spelen.  

De overheid heeft inmiddels besloten om BoekStart ook in de periode 2020-2024 te ondersteunen. De BoekStartcoach wordt hierbij speciaal genoemd, als goede aanpak bij de ondersteuning van laagtaalvaardige gezinnen. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek willen de aanpak op zoveel mogelijk consultatiebureaus verder inzetten. De BoekStartcoach is sinds 2020 actief in 65 basisbibliotheken (45% van het totaal) en op 180 consultatiebureaus in Nederland. 

Gezin en preventie Interventie Onderzoek Beleidsmakers NT1 NT2
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.