Skip to main contentIn Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Professionals in het sociaal domein kunnen een goede rol vervullen bij het herkennen en doorverwijzen van deze mensen. Panteia onderzocht hoe partijen zoals welzijnsorganisaties en opbouwwerkers op dit moment te werk gaan.

Bron

De vraag welke behoefte professionals hebben aan kennis en vaardigheden rondom het vinden, benaderen en doorverwijzen van personen met beperkte basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Onderzoek Beleidsmakers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.