Skip to main content

Taalvaardigheden zijn van groot belang voor het meedoen in de samenleving, net als de sociale vaardigheden die in gezinnen worden opgebouwd. Kinderen uit meertalige gezinnen, en uit gezinnen die thuis een niet-dominante taalvariëteit gebruiken, volgen vaak andere taalontwikkelingspaden. Ze hebben bovendien andere leerbehoeften dan kinderen die thuis alleen de dominante taal (in dit onderzoek Nederlands) spreken.

Bron

In de loop der jaren is de kennis over taalontwikkeling toegenomen. Dit maakt ook dat er een verandering is in het bieden van ondersteuning en adviezen. Maar kennen professionals deze veranderingen wel? Door wisselende perspectieven en kennis van professionals kan er verwarring of vragen ontstaan bij ouders. Bovendien hebben ouders ook hun eigen visie over meertaligheid.

In dit onderzoek is onderzocht welke perspectieven er zijn over meertaligheid en taalontwikkeling en wat de ervaringen hiermee zijn. Dit is gedaan door het analyseren van interviewmateriaal en gesprekken met professionals en ouders. Hieruit blijkt dat professionals gebaat kunnen zijn bij het verspreiden van kennis, het opbouwen van vaardigheden en het herzien van opvattingen (een meer positieve benadering richting meertalige families) en reflectie.

De belangrijkste inzichten over wat helpend kan zijn voor ouders:  

  • Het belang van veel praten met je kind; inzichten in welke taal dat het beste zou zijn verschillen daarbij.
  • Het belang van spelen en activiteiten doen met je kind.
  • Herhaalde uitleg geven over hoe kinderen een taal leren, meerwaarde van de moedertaal en kennis over meertaligheid.

Als bijlage bij het onderzoeksrapport is een overzicht van beschikbare informatiebronnen over meertaligheid en taalontwikkeling en gesprekshulpbronnen toegevoegd.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden. Benieuwd naar andere onderzoeken mogelijk gemaakt door ons? Klik dan hier.

Over het onderzoek is ook een podcastaflevering gemaakt. Die aflevering kun je hier beluisteren.

Basis over basisvaardigheden Dagelijks leven en vrije tijd Educatie Onderzoek Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.