Skip to main content

Op donderdag 18 november organiseerden wij het kennisatelier ‘Wie is de NT1'er?’. Tijdens dit kennisatelier namen de sprekers ons mee in theorieën, doelgroep benaderingen, stereotypen, vooroordelen, ervaringsdeskundigen en de menselijke maat.

De sprekers

Op het kennisatelier waren twee sprekers aanwezig. Annemarie Groot van het ECBO ging in op de verschillende doelgroep methodieken en hoe deze je kunnen helpen bij het opzetten van passend aanbod voor de NT1’er. Download haar presentatie hier. Daarnaast ging Cheryl Wijngaarde van Artikel 1 Midden Nederland in op vooroordelen en stereotypen en hoe deze werken. Bekijk haar presentatie hier.

Tekenaar Anke van Horne maakte van dit kennisatelier een visueel verslag. Download haar beeldverslag hieronder.

Documentatie

 • ‘Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid’ – handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, Berenschot en ITTA UvA. Deze handreiking bevat informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op de kwaliteit van het non-formele aanbod rond basisvaardigheden. Via deze link vind je ook de begrippenlijst laaggeletterdheid.  
   
 • Doelgroepen de aanpak van laaggeletterdheid. Op verschillende manieren is onderzocht en uitgewerkt wat voor type mensen onder deze doelgroep laaggeletterden valt. Het gebruik van zulke typen of persona’s kan helpen om de doelgroep te herkennen en te zorgen voor aanbod dat bij hen past. We noemen hier drie veelgebruikte indelingen.   
  • De methodiek KLASSE! beschrijft vier persona’s met hun kenmerken en hun bezigheden.   
  • Lost Lemon en Muzus hebben persona’s ingedeeld op basis van hun houding rondom hun eigen vaardigheden en tegenover de maatschappij.  
  • De doelgroepenanalyse van Geletterdheid in Zicht geeft inzicht in een aantal subgroepen voor het formuleren van beleid. Ze gebruiken daarbij indelingen als leeftijd, migratieachtergrond en het al dan niet hebben van werk.   

Conclusies

Aan het einde van het kennisatelier is opgehaald welke conclusies nu getrokken kunnen worden. Deelnemers hebben deze conclusie getrokken:  

 • Er zijn veel meer NT1’ers dan waar je in eerste instantie misschien aan denkt.
 • Blijf je verdiepen in de mens.  
 • Kijk open. Laat aannames weg.  
 • In gesprek gaan! Elke keer weer een persoonlijk contact maken, want je kunt niet zomaar ergens vanuit gaan.  
 • Ga niet uit van aanbod of materialen maar verdiep je eerst in de doelgroep en zorg dat wat je te bieden hebt past.  
 • Verdiep je in je doelgroep. Praat mét de NT1’ers. 
 • De NT1’er is niet in een hokje te plaatsen. 
 • Betrekken van ervaringsdeskundigen bij werving en lever maatwerk met professionals. 
 • Ga uit van de kracht van de NT1’er. 
 • Het werken met persona's of profielen niet altijd over stereotypering, discriminatie of over het plaatsen van mensen in hokjes. Het is een heel gebruikelijke manier om je te verdiepen in de groep die je wilt bereiken en je te inspireren en uit te dagen om een beeld te vormen van de mensen waar je het voor doet. Je zult moeten categoriseren om de juiste personen te bereiken. Bewustzijn rondom stereotypering zit daar eigenlijk nog voor, waardoor je kan zorgen dat je op een 'zuivere' manier kan categoriseren. 
 • Vrijwel elke hulpvraag is uniek, het vraagt om maatwerk.  

Meer lezen of informatie opzoeken?

 • Vlog van de Taalmeiden, twee ervaringsdeskundigen uit Rivierenland die middels een vlog verslag uitbrengen over hun ontdekkingen en bevindingen als het gaat om zaken waar laaggeletterden tegenaan kunnen lopen.   
 • Gesprekskompas van Stichting Lezen en Schrijven. Voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ zijn handige gesprekskompassen beschikbaar. Deze kompassen geven professionals en beleidsmakers praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren. 
 • Publicatie ‘Leren in de educatie van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Leren in de educatie is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs.  
 • Publicatie ‘Het recht op leren: ook voor NT1’ers?’, oktober 2018, Stichting Lezen en Schrijven. Uit deze persoonlijke geschiedschrijving kunnen we leren van het verleden om zo de toekomst te versterken. Daarnaast doen de auteurs, op persoonlijke titel, interessante aanbevelingen over hoe het bereiken van laaggeletterden en specifiek het onderwijs aan NT1’ers verbeterd kan worden. 
 • Leren van levensverhalen, een verbindende kracht, www.volwassenleren.nl. Voor Halleh Ghorashi is het luisteren naar en vertellen van levensverhalen een manier om begrip te ontwikkelen voor anderen. In een samenleving waar polarisatie steeds verder toeneemt kunnen levensverhalen bruggen slaan tussen mensen. Al verschillen de levensverhalen naar inhoud, de verbinding ontstaat op emoties, zoals angst, vreugde, ontroering. Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en spreekt uit eigen ervaring en als wetenschapper. 
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.