Skip to main content

In volwasseneneducatie wordt vaak gebruik gemaakt van de indeling NT1 en NT2. Maar wat betekent dat nu precies?

NT1 is de aanduiding voor mensen met Nederlands als eerste taal. Het gaat dan om volwassen mensen met Nederlands als moedertaal. Ze zijn vaak in Nederland geboren, zijn hier naar school geweest, maar zij hebben toch moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook tweetalige en meertalige Nederlanders horen bij deze groep, als zij het Nederlands mondeling goed beheersen.

NT2 is de aanduiding voor mensen met Nederlands als tweede taal. Het gaat om volwassenen met een andere moedertaal, die nog bezig zijn het Nederlands te verwerven. Zowel mondeling als schriftelijk. 

Laaggeletterdheid en analfabetisme

Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te kunnen doen in de samenleving.

Voorbeelden

Johan (54 jaar) is in Nederland geboren en naar school gegaan. Zijn ouders spreken Nederlands. Hij heeft moeite met lezen en schrijven. (NT1)  

Maria (27 jaar) is in Chili geboren. Zij is nu twee jaar in Nederland. Zij is het Nederlands nog aan het leren, mondeling en schriftelijk. (NT2)

Een beetje van beide

Het onderscheid tussen NT1 en NT2 is niet altijd duidelijk. Sommige mensen zijn in Nederland naar school geweest, maar spreken thuis een andere taal. Soms hebben zij leervragen op het gebied van NT1, bijvoorbeeld als het gaat om begrijpend lezen. En soms hebben zij leervragen op het gebied van NT2, bijvoorbeeld door een beperkte woordenschat of moeite met zinsbouw. 

Verschil in educatie

Het gaat dus vooral om wat voor ondersteuning iemand nodig heeft: NT1- educatie (met name lezen en schrijven) of NT2-educatie (met name spreken en luisteren). Voor NT1-ers is meestal lezen en schrijven het probleem, terwijl anderstaligen (NT2-ers) ook luisteren en spreken nog moeten leren.

Gebruik materialen voor NT1 dus alleen als iemand al goed Nederlands spreekt (vanaf niveau B1). Zo niet, dan ligt de focus op spreken en luisteren.

Op www.startpuntvrijwilligers.nl vind je alle oefenmaterialen voor zowel NT1 als NT2 deelnemers. Ook vind je er materialen voor jezelf. Je kunt er heel gericht oefenmaterialen zoeken die voor jou en jouw deelnemers relevant zijn. 

Meer informatie

Wil je meer lezen over NT1 en NT2? Bekijk dan ook eens het kennisdocument NT1 en NT2

 

NT1 en NT2

“Mijn moeder hield me vroeger veel thuis van school. Dat vond ze gezelliger denk ik. En nu heb ik moeite met lezen en schrijven.”

Adrie van Tour
NT1: Nederlands als eerste taal

NT1: Volwassen mensen met Nederlands als moedertaal. Ze zijn vaak in Nederland geboren, zijn hier naar school geweest, maar zij hebben toch moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Niveaus: 1F, 2F, 3F, 4F

Focus op zelfredzaamheid: Oefen als vrijwilliger met lezen en schrijven.

Ondersteund door: Stichting Lezen en Schrijven

Kijk voor oefenmaterialen op het Startpunt Vrijwilligers

NT2: Volwassenen met een andere moedertaal, die nog bezig zijn het Nederlands te verwerven. Zowel mondeling als schriftelijk.

Niveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Focus op sociaal contact en zelfredzaamheid: Oefen als vrijwilliger met spreken en luisteren. 

Ondersteund door: Stichting Het Begint met Taal
 

Kijk voor oefenmaterialen op het Startpunt Vrijwilligers
NT2: Nederlands als tweede taal.
NT1 en NT2

“Ik wilde graag Nederlands leren. Ik sprak bijvoorbeeld iemand aan op straat en vroeg zo goed als ik kon de weg naar de supermarkt, ook al wist ik waar die was. Gewoon, om te oefenen.”

Mazen Ba-baeer uit Jemen
Basis over basisvaardigheden Educatie Lezen en schrijven Spreken en luisteren Materiaal Praktijkvoorbeeld Training Vrijwilligers NT1 NT2 Coaching en feedback geven Werken met materialen Starten als taalvrijwilliger
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.