Skip to main content

Een goede samenwerkingsrelatie tussen leraar, ouders en kind – de ‘gouden driehoek’ – is van groot belang voor de taalontwikkeling van kinderen. De aanpak Thuis in Taal is bedoeld om leraren en pedagogisch medewerkers op weg te helpen bij de samenwerking met ouders door oplossingen te
zoeken.

Bron

Juist kinderen uit (zeer) laagopgeleide, veelal laaggeletterde en/of meertalige gezinnen zijn geholpen bij een goede samenwerking tussen school en thuis. Vooral als daarbij aandacht is voor de mondelinge taalontwikkeling van het kind. Daarmee wordt de basis gelegd voor de taalontwikkeling en geletterdheid. Ouders kunnen bij jonge kinderen een grote, positieve invloed hebben op de taalontwikkeling van hun kind. Onderzoek toont echter aan dat veel kinderen in deze gezinnen minder taal aangeboden krijgen en er minder taalactiviteiten plaatsvinden.

Basis over basisvaardigheden Educatie Interventie Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.