Skip to main content

Taalwerkt.nl is dé toolkit voor werkgevers om aan de slag te gaan met basisvaardigheden op de werkvloer. Aandacht besteden aan basisvaardigen, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden, is van groot belang in de maatschappij en op de werkvloer.

Bron

Het doel van de toolkit is het ondersteunen van werkgevers bij het taalvriendelijk maken van hun werkomgeving. De website www.taalwerkt.nl is ontwikkeld door het Expertisepunt Basisvaardigheden. 

Basisvaardigheden op de werkvloer  

Als iemand moeite heeft met taal, rekenen of digitale vaardigheden heeft dit invloed op zijn werk. Werknemers ervaren hierdoor meer stress, zijn vaker en langduriger ziek en veroorzaken meer ongelukken op de werkvloer. Met de grote tekorten op de arbeidsmarkt is het nog meer van belang dat iedereen mee kan doen. Hierin speelt het leven lang ontwikkelen en werken aan basisvaardigheden een belangrijke rol. Steeds meer werkgevers nemen de stap om aan de slag te gaan met basisvaardigheden op de werkvloer. Zij geven aan dat hun medewerkers zelfstandiger te werk gaan en meer zelfvertrouwen hebben gekregen.  

Adviezen en inspiratie rondom basisvaardigheden op de werkvloer  

Taalwerkt.nl biedt adviezen, inspiratie, tips en ervaring voor werkgevers. Met behulp van een behoefte-analyse en een procesevaluatie met werkgevers en werknemers is de website www.taalwerkt.nl ontwikkeld. Werkgevers kunnen met de toolkit aan de slag met de communicatie op de werkvloer. Ook kunnen zij op de site tips en adviezen vinden om scholing op te zetten. Op de website staan verschillende voorbeelden van organisaties uit het werkveld om andere organisaties en werkgevers op weg te helpen. Werkgevers kunnen materialen downloaden en gebruiken. 

Basisvaardigheden: waar begin ik? 

De toolkit bestaat uit een aantal centrale vragen om stapsgewijs te werken aan een meer taalvriendelijke werkomgeving voor klanten en werknemers: 

  • Speelt dit in mijn bedrijf? Werkgevers kunnen een aantal testen doen om te controleren of beperkte basisvaardigheden op de werkvloer een rol spelen. Daarnaast kunnen de werkgevers ook materialen downloaden, zoals de checklist: Aan de slag! Daarin staat welke stappen de werkgevers kunnen nemen naar een taalvriendelijke werkomgeving. 
  • Hoe communiceer ik duidelijk? Hier zijn tips te vinden voor eenvoudige communicatie. Bijvoorbeeld voor het schrijven van eenvoudige brieven of het maken van duidelijke werkinstructies. 
  • Moeite met lezen en schrijven, hoe maak ik het bespreekbaar? De toolkit kan ook helpen bij het bespreekbaar maken van beperkte basisvaardigheden. Hiervoor zijn video’s en tips voor het voeren van het gesprek.  
  • Hoe organiseer ik scholing? De website biedt verschillende ideeën voor scholing, zoals een taalbuddy, een professionele taalaanbieder en digitale mogelijkheden om te oefenen. 
  • Hoe pakken andere werkgevers het aan? Op de website staan verschillende voorbeelden uit het land. Daarnaast kunnen werkgevers zich aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers om hun ervaringen te delen met andere werkgevers uit de buurt. 
Quote_Expertisepunt_Basisvaardigheden_placeholder

“Als monteur red ik me prima, maar ik wil doorgroeien naar projectleider. Dan moet ik rapporten schrijven. Daarvoor ga ik weer leren” 

Monteur, De Groot Installatiegroep 

Meer weten over basisvaardigheden op de werkvloer? Kijk op www.taalwerkt.nl voor meer inspiratie en voorbeelden.

Basis over basisvaardigheden Digitale vaardigheden Lezen en schrijven Participatie en werk Rekenen Spreken en luisteren Interventie NT1 NT2
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.