Skip to main content

Een Taalhuis is een samenwerkingsverband. Binnen een Taalhuis werken verschillende partijen samen aan de aanpak van laaggeletterdheid. Partijen die meedoen zijn bijvoorbeeld de gemeente, de bibliotheek, welzijnsorganisaties en taalaanbieders. 

Bron

  • Organisatie Expertisepunt Basisvaardigheden
  • Contactgegevens info@basisvaardigheden.nl
  • Dit kennisbankartikel is toegevoegd door Stichting Lezen en Schrijven

Een Taalhuis heeft ook een fysieke ontmoetingsplek. Deze plek is vaak in een bibliotheek of wijkgebouw. Je kunt daar informatie krijgen over een passende cursus. Ook zijn er computers en lesmaterialen. En er zijn activiteiten, zoals een taalcafé of een cursus digitale vaardigheden. 

Waarom zijn Taalhuizen belangrijk? 

Een Taalhuis is meestal een fysieke plek in de gemeente. Mensen kunnen daar terecht voor hulp bij het werken aan basisvaardigheden. Het is mooi als een Taalhuis goed vindbaar is. Bijvoorbeeld in een bibliotheek of een multifunctioneel centrum. Dan weten mensen waar ze zich kunnen melden.  

In bijna alle gemeenten is wel een Taalhuis. Soms heet het een Digi-Taalhuis. Dan is duidelijk dat je er ook digitale vaardigheden kunt leren. Sommige gemeenten hebben geen Taalhuis. Soms is er dan wel een Taalpunt of Leerpunt. Mensen kunnen daar terecht voor informatie. Bij een Taalpunt of Leerpunt zijn meestal minder voorzieningen dan in een Taalhuis.  

De Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het een fysieke plek is, waar informatie en cursussen worden gegeven. En omdat Taalhuizen onderdeel zijn van het taalnetwerk in een gemeente. Binnen het taalnetwerk werken verschillende partijen samen. Ze zorgen voor goede hulp en goed cursusaanbod voor mensen die dat nodig hebben. 

Wie kunnen terecht bij Taalhuizen?

Iedereen die aan zijn basisvaardigheden wil werken kan terecht bij een Taalhuis. Basisvaardigheden zijn lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 

Bij de meeste Taalhuizen werkt een taalhuiscoördinator of een taalhuisdocent. Hij kan een intake doen. Tijdens de intake vertelt iemand wat hij wil leren. Er wordt besproken waar hij dat het best kan doen. Soms kunnen mensen bij het Taalhuis zelf terecht. Bijvoorbeeld voor een computercursus of om te oefenen met Nederlands spreken. Soms hebben mensen een formele cursus nodig. Dan gaan ze naar het roc of een andere taalaanbieder.  

Het Taalhuis ondersteunt ook de vrijwilligers die cursisten begeleiden. Vrijwilligers kunnen bij het Taalhuis een training volgen. Of advies vragen over de begeleiding van hun cursisten. Of over de inzet van materialen.  

Wat leveren Taalhuizen op?  

Sinds 2012 zijn honderden Taalhuizen opgericht. Er zijn ruim 25.000 vrijwilligers getraind om mensen te begeleiden. Er gingen bijna 100.000 cursisten aan de slag. De meeste cursisten volgden een taaltraject.  

Uit onderzoek blijkt dat cursisten in zo’n traject de taal beter leren. Daardoor voelen ze zich zekerder. Ze worden assertiever, gezonder en minder eenzaam. Of ze vinden een baan. 

Meer informatie over Taalhuizen? 

Ga voor algemene informatie over Taalhuizen naar:  

Kwaliteit van de Taalhuizen 

Voor de Taalhuizen zijn bouwstenen ontwikkeld. Die helpen om op een gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van een Taalhuis. Ze gaan onder andere over: 

  • de inzet van vrijwilligers; 
  • de coördinatie van het taalhuis;  
  • welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet; 
  • de onderlinge samenwerking.  

Sinds 2020 kunnen Taalhuizen worden gecertificeerd. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) regelt dit. 


Wil jij weten hoe je kan werken aan een nog betere kwaliteit van jouw Taalhuis?

Basis over basisvaardigheden Digitale vaardigheden Educatie Rekenen Interventie Praktijkvoorbeeld Beleidsmakers Ervaringsdeskundigen Vrijwilligers Docenten NT1 NT2
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.