Skip to main content

We spraken Annelies Maris van bibliotheek De Plataan in Vlaardingen. Als Aanjager Basisvaardigheden deelt ze haar ervaring over de cursus ‘Slimmer omgaan met geld'.

Bron

Geleerde lessen bij het inzetten van de cursus 'Slimmer omgaan met geld’

De cursus maakte duidelijk dat het fijn is om in groepsverband met het onderwerp aan de slag te gaan. Cursisten kunnen elkaar helpen en bouwen tegelijkertijd een (vertrouwens)band op met elkaar.
We leerden ook dat het knap lastig kan zijn om een grote groep te enthousiasmeren voor de cursus. Bij de twee laatste cursussen hadden we zeven en vier cursisten. Wat goed werkte was het organiseren van een bijeenkomst waarbij een bekende expert op het gebied van slim omgaan met geld een presentatie gaf. Zo hadden we Eef van Opdorp van ‘Uitstel van Executie’ gevraagd voor een voorstelling in een wijkcentrum. Daar kwamen 60 mensen op af.

Deze bijeenkomst hebben we zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht van de doelgroep. We hebben een bericht in de krant geplaatst, zijn actief gaan flyeren in de buurt en zijn in gesprek gaan met mensen bij de Voedselbank.

Nieuwe inzichten 

Het geven van de cursus gaf ons ook nieuwe inzichten die ons aan het denken zetten. Wat biedt je aan als bibliotheek, wat past bij je kerntaak? Wil je meten wie er deelnemen; wil je meten of je wel laaggeletterden of laaggecijferden in de groep hebt? Waarom wil je dit wel of niet doen en in welke vorm?
Of zie je je aanbod als informeel aanbod of camouflage-activiteiten? En wanneer je samenwerkt met partners in je vestigingsplaats: wie pakt wat op, zijn wij verantwoordelijk voor het voorkomen van geldproblemen, of helpen we óók de mensen die in de schuldhulpverlening zitten? 

Het is dus goed om hier met elkaar het gesprek over aan. Intern, binnen de bibliotheek, maar ook met de subsidieverstrekker en partijen als ProBiblio.

Doorontwikkeling van de cursus

We kunnen onze cursussen geven door een bijdrage uit fondsen. In 2024 en 2025 is het mogelijk deze financiële leerlijn te blijven aanbieden. Dit willen we echter doen met in aangepaste vorm en met andere inhoud. Met als doel om meer mensen te bereiken en verder te helpen. We willen graag activiteiten aanbieden die aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. Zodat we meer inwoners kunnen activeren om deel te nemen aan de cursus.

Wat gaan we doen?

We willen thematische, losse workshops en workshops in reeksen aanbieden. 
Deze lessenserie moet nog worden uitgedacht maar we denken aan:

  • Een start met een interactieve sessie van bijvoorbeeld ‘Gierige Gerda’ waarbij het huishoudbudget centraal staat (hoe stel je dit op, waar kun je op besparen, welke doelen stel je jezelf?)
  • Een workshopreeks over budget koken met tips voor goedkope en gezonde maaltijden én met rekensommen van de Succes!-boekjes van Stichting Lezen en Schrijven
  • Een korte reeks om zelf bezig te gaan met je huishoudbudget onder leiding van een rekendocent
  • Losse workshops met onderwerpen als ‘Tips om energie te besparen’

Meten = weten

Daarnaast meten we bij alle activiteiten verschillende aspecten onder deelnemers. Denk aan hun waardering van de activiteit, maar ook aan hun verdere interesses en behoeften. Deze inzichten geven richting aan de nieuw te ontwikkelen activiteiten. En het geeft richting aan het beleid. 
Deelnemers geven daarbij ook hun contactgegevens op, waardoor we bouwen aan een contactlijst met geïnteresseerden.

Tips voor activiteiten die bijdragen aan gecijferdheid

  • Onderzoek welke organisaties en activiteiten er al zijn in jouw plaats en waar de gaten vallen.. En hoe zie jij de kerntaak van de bibliotheek? Deze inzichten helpen ook bij het kiezen voor welk type activiteit je kan opzetten.
  • Besteed voldoende aandacht aan de marketing en communicatiemiddelen. Schrijf je tekst eenvoudig, duidelijk en toegankelijk. Let hierbij ook zeker op de vormgeving! Wat sluit aan bij de belevingswereld van de doelgroep? Test een aantal flyers onder de doelgroep. Ga ook langs bij activiteiten van andere partners en vraag of je de cursus daar ook onder de aandacht mag brengen.
    Wijk daarbij ook gewoon af van de huisstijl van je organisatie: kies voor afbeeldingen en kleuren die opvallen bij de doelgroep. Zo maakten wij een “cheesy” flyer voor onze workshop ‘Smakelijk en gezond de feestdagen door’ met een afbeelding van de kerstman en sterretjes.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies Maris: AMaris@debibliotheekdeplataan.nl

Geldzaken Rekenen Praktijkvoorbeeld Docenten NT1
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.