Skip to main content

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen en heeft een looptijd van 2020 tot en met 2024.

Elke AMR-regio heeft een regionaal programma voor de aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld. In deze regionale programma's is de vertaling gemaakt van de landelijke doelstellingen naar de regionale en/of lokale situatie. De programma's zijn tot stand gekomen onder regie van de contactgemeente, vaak in samenwerking met een netwerk van gemeenten en andere betrokken partijen. In de programma's is de aanpak laaggeletterdheid vaak aangesloten op bestaande regionale en gemeentelijke afspraken op het gebied van: 

  • volwasseneneducatie (Wet educatie en beroepsonderwijs); 
  • het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg/gezinsaanpak, werk & inkomen, armoedebeleid); 
  • onderwerpen als inburgering, kansengelijkheid, het bibliotheekbeleid en lokale onderwijs(achterstanden) beleid inclusief voortijdig schoolverlaten.  

Het Expertisepunt Basisvaardigheden deelt de regionale programma's voor de aanpak laaggeletterdheid om de landelijke kennisdeling stimuleren. De programma’s zijn lerende en levende documenten. Regio’s kunnen hun programma altijd aanscherpen op basis van kennisdeling en inspiratie door andere gemeenten. Het overzicht van de laatste definitieve versies vind je in de onderstaande tabel: 

(Laatste update: september 2021)

AMR-regio's 

1. Achterhoek
2. Amersfoort
3. Drechtsteden
4. Drenthe
5. Flevoland
6. FoodValley
7. Friesland
8. Gooi- en Vechtstreek
9. Gorinchem
10. Groningen
11. Groot Amsterdam
12. Haaglanden
13. Helmond de Peel
14. Holland-Rijnland
15. Midden-Holland
16. Midden-Utrecht
17. Midden-Brabant
18. Midden-Gelderland

19. Midden-Limburg
20. Noord-Holland Noord
21. Noord-Limburg
22. Noord-Oost Brabant
23. Rijk van Nijmegen
24. Rijnmond
25. Rivierenland
26. Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
27. Twente
28. West-Brabant
29. Zaanstreek Waterland
30. Zeeland
31. Zuid Holland Centraal
32. Zuid-Kennemerland en IJmond
33. Zuid-Limburg
34. Zuid-Oost Brabant
35. Zwolle

In opdracht van Tel mee met Taal, voerden de onderzoeksbureaus ECBO en Ockam IPS een analyse op de regioplannen uit. Lees hier meer over deze analyse.

Staat het regioplan van uw gemeente er nog niet bij? Laat het ons weten via info@basisvaardigheden.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u uw plan hier ook kunt delen.

Interventie Beleidsmakers Docenten Ervaringsdeskundigen Vrijwilligers Welzijnsprofessionals Wetenschappers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.