Skip to main content

Veel mensen kennen Oefenen.nl als de online oefenomgeving. Maar Oefenen.nl heeft ook een uitgebreide kennisbank.

Bron

Veel mensen kennen Oefenen.nl als de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet. Bekende oefenprogramma’s zijn Taalklas.nl, Lees & Schrijf! en Klik & Tik. 

Maar Oefenen.nl heeft ook een uitgebreide kennisbank. Het is een digitale informatiebank voor docenten, begeleiders, vrijwilligers, opleiders, beleidsmakers en netwerkpartners op het gebied van online volwasseneneducatie. Je vindt er webinars, artikelen, didactiekfilms, publicaties en achtergrondliteratuur.

Artikelen in de Kennisbank

Oefenen.nl maakte met subsidie van Tel mee met Taal een aantal artikelen over leren in de educatie. Deskundigen van verschillende organisaties uit het werkveld schreven de artikelen.  

Wil jij meer weten over de begeleiding van volwassenen die hun basisvaardigheden willen verbeteren? Lees dan de artikelen die horen bij 'Leren in de educatie'.

Opvolging van het Handboek NT1 – nieuwe artikelen 

In 2009 verscheen de laatste versie van het Handboek NT1. Het handboek is voor iedereen die meer wil weten over (taal)onderwijs aan laagopgeleide autochtone volwassenen. Het handboek is nu herzien. De nieuwe versie bestaat uit een reeks losse artikelen over leren in de educatie. De artikelen gaan over formeel en non-formeel onderwijs aan volwassenen die basisvaardigheden willen verbeteren. 

Je kunt de artikelen online lezen. Lees je de artikelen liever op papier? Dat kan ook. Ze staan in het boek ‘Leren in de educatie’. 

Een voorproefje - Lesgeven in basisvaardigheden: 10 pijlers 

Lesgeven aan Nederlandssprekende volwassenen die hun basisvaardigheden willen vergroten kent een eigen aanpak. Ella Bohnenn beschrijft in het artikel ‘Lesgeven in basisvaardigheden; 10 pijlers’ de basisprincipes. Ella Bohnenn werkt al jaren in de volwasseneneducatie. Ze houdt zich onder andere bezig met onderzoek, advies, programmaontwikkeling en training.  

10 pijlers

De groep volwassenen die basisvaardigheden willen leren is divers. Deelnemers hebben een andere moedertaal, opleiding, leerwens, leertempo, leerstijl, levenshouding, enzovoort. Daardoor is er geen standaardtraject. Je moet als docent of begeleider dus flexibel en creatief zijn.  

Je kunt wel gebruik maken van 10 pijlers. Met deze pijlers houd je rekening met de achtergrond, leervraag en leerstijl van de deelnemers.

  1. Praat over leren. 
  2. Sluit aan bij leervragen en houd de motivatie op peil. 
  3. Onderzoek de leervragen. 
  4. Zorg voor passende leeractiviteiten en leermateriaal. 
  5. Deel het traject op in kleine stappen.  
  6. Versterk de relatie tussen binnen en buiten de les. 
  7. Integreer verschillende vakgebieden om aan te kunnen sluiten bij situaties. 
  8. Houd rekening met de omstandigheden van volwassenen. 
  9. Gebruik de kracht van de groep. 
  10. Wees flexibel, creatief en onorthodox.  

Meer lezen? 

Je kunt de artikelen gratis downloaden op Oefenen.nl. Samenvattingen van de artikelen kun je lezen op EPALE.

 

Basis over basisvaardigheden Digitale vaardigheden Educatie Lezen en schrijven Rekenen Interventie Materiaal Vrijwilligers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.