Skip to main content

Sinds 2018 is er in alle lidstaten van de Europese Unie één privacywet van kracht, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer iemand met beperkte basisvaardigheden wordt doorverwezen naar een taalschool of cursus, worden meestal ook persoonsgegevens doorgestuurd. In dit kennisdocument zetten wij uiteen waar je rekening mee moet houden bij het doorverwijzen van deelnemers.

Bron

De VNG publiceerde in mei 2023 een document Laaggeletterdheid. Dit document is een handreiking over de privacyvraagstukken rondom de gegevensverwerking bij Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Basis over basisvaardigheden Instrument Kennisdocument Beleidsmakers Vrijwilligers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.