Skip to main content

Wegwijzer voor samenwerking tussen ouders en onderwijs.

Bron

  • Organisatie ITTA / Sardes
  • Dit kennisbankartikel is toegevoegd door Stichting Lezen en Schrijven

Ouderwijs.net is hét platform voor professionals in het onderwijs over de samenwerking tussen de ouders en de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Het doel van het platform is het ondersteunen van (voor)scholen bij de invulling van de samenwerking met ouders. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van vaardigheden van ouders om het leren thuis te bevorderen. Ouderwijs.net is een initiatief van ITTA UvA en Sardes en kwam tot stand met steun van het actieprogramma Tel mee met Taal.  

Veel aspecten spelen een rol bij educatief partnerschap

Ouders spelen een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. Het is belangrijk dat scholen en leerkrachten daarin goed samenwerken met ouders (het educatieve partnerschap), maar dat is niet altijd eenvoudig. Factoren als tijdsdruk en middelen spelen hierbij een rol, maar ook bijvoorbeeld het samenwerken met laagtaalvaardige (NT2) en/of laaggeletterde (NT1) ouders. Bovendien spelen er veel factoren bij het opzetten van een goede educatieve samenwerking. Denk hierbij aan het omgaan met een diverse groep ouders, maar ook aan het stimuleren van het educatieve thuismilieu en de vaardigheden en kennis van ouders als het gaat om (het stimuleren van) taalontwikkeling. 

Voor professionals in vve, po en vo

Ouderwijs.net biedt inspiratie, ervaring en kennis voor professionals in de vve, het po en het vo. De informatie die je kunt vinden op ouderwijs.net is zowel interessant voor directie en ondersteunend personeel (denk bijvoorbeeld aan intern begeleiders, ouderfunctionarissen, docenten Taal en Ouderbetrokkenheid) als voor de professionals in de klas (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten en onderwijsassistenten).

Inspiratie, ervaring en kennis rondom educatief partnerschap

Op Ouderwijs.net staan instrumenten, literatuur en praktijkvoorbeelden beschreven met informatie die direct is toe te passen. Ook presenteren experts in korte kennisclips hun onderzoek en geven hierbij concrete tips voor de praktijk. Een integraal onderdeel van het platform is de Scan Educatief Partnerschap voor het po en vo en de Scan Samenwerken met ouders voor de vve. Deze scans helpen om de huidige samenwerking tussen de (voor)school en ouders in kaart te brengen en te versterken.

Direct inzicht in je beleid rondom ouderbetrokkenheid

De Scan Educatief Partnerschap voor po en vo bevat zeven deelscans die ieder een apart aspect van educatief partnerschap behandelen. Zo kun je per aspect bekijken waar je staat. Voor de vve is er een aparte scan met drie deelscans.
 

Gezin en preventie Interventie Materiaal Praktijkvoorbeeld Beleidsmakers Wetenschappers Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.