Skip to main content

Het begrijpen van hedendaagse informatiebronnen is belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Informatiebronnen worden namelijk steeds meer digitaal en getalsmatig. Tot dusver wordt vaak vanuit het perspectief van leesvaardigheid gekeken naar deze informatiebronnen. Maar dit sluit niet aan de huidige informatie die op verschillende manieren worden verspreid (computer, laptop en telefoon) en in verschillende vormen (tabellen, grafieken, diagrammen). Daarom is het belangrijk vanuit een combinatie van geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden na te gaan hoe mensen hedendaagse informatiebronnen interpreteren en begrijpen.

Bron

Dit onderzoek gaat na hoe een combinatie van gecijferdheid en geletterdheid nodig is voor het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen. Literatuur is verzameld over wat bekend is over vaardigheden die hiervoor nodig zijn en interviews zijn afgenomen om na te gaan hoe mensen in het dagelijkse leven problemen ondervinden bij het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen. Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag hoe de opgedane inzichten gebruikt kunnen worden om mensen met een hulpvraag op dit gebied beter te bereiken en ondersteunen. Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Dagelijks leven en vrije tijd Digitale vaardigheden Lezen en schrijven Onderzoek Beleidsmakers Welzijnsprofessionals Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.