Skip to main content

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen ouder dan 16 jaar moeite met de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en daardoor vaak ook met digitale vaardigheden (Algemene Rekenkamer, 2016). Volgens Tubbing en Matthijsse (2018) is ongeveer twee derde van deze groep Nederlandstalig en een derde meertalig of anderstalig. 

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen verbergen dit vaak. Laaggeletterd zijn is een taboe. Het is daardoor best lastig om deze mensen te helpen. Daarbij is het zo dat volwassenen die moeite hebben met taal, dit vaak doorgeven van generatie op generatie. Hierdoor ervaren hun kinderen ook problemen op het gebied van taal (Cox, 2000). Als beide ouders laagopgeleid zijn, heeft een kind een driemaal grotere kans om later laaggeletterd te worden (Buisman et al., 2013). 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.