Skip to main content

Financiering voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden voor (om)scholing en ontwikkeling. De activiteiten helpen bij het verbeteren van basisvaardigheden. Zo vergroten deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Zo blijven ze goed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overheid moedigt mensen daarom aan om dit tijdens de loopbaan te blijven doen. De overheid stelt daarvoor maatregelen, experimenten en regelingen beschikbaar. Bekijk hier de meest relevante financieringen voor werkgevers, werknemers en zzp'ers die laaggeletterden willen ondersteunen bij een leven lang ontwikkelen. 

  Stap-budget

  Stap staat voor ‘Stimulans Arbeidsmarktpositie’. Met STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden een opleiding, training of cursus volgen. Zo hebben zij  meer kans om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. het STAP-budget is bedoeld voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt. 

  • Status: geopend per 1 maart 2022. Elke twee maanden start er een aanvraagperiode. Is het budget nu op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.
   • 1 maart 2022 t/m 30 april 2022
   • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
   • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
   • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
   • 1 november 2022 t/m 31 december 2022
  • Aanvragen door: werknemers of werkzoekenden
  • Bedrag: maximaal € 1.000,- per persoon per jaar
  • Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid of naar de STAP informatiepagina
  • Aanvragen kan via deze link

  Stap ontwikkeladvies

  Stap staat voor ‘Stimulans Arbeidsmarktpositie’. Heeft u een opleiding van maximaal MBO2-niveau afgerond, en bent u op zoek naar een geschikte opleiding? Dan kunt u gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Loopbaanadviseurs kunnen deelnemers registreren die bij hen een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Als u ook echt een opleiding gaat volgen, dan kunt u daarvoor mogelijk gebruik maken van het STAP-budget (zie hierboven)

  • Status: geopend per 1 mei 2022.
  • Aanvragen door: Loopbaanadviseur voor deelnemers die een ontwikkeladviestraject bij hen volgen. Voor deze deelnemers geldt:
   • heett een band met de Nederlandse arbeidsmarkt;
   • achttien jaar of ouder is en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
   • maximaal MBO-2 als afgerond opleidingsniveau heeft.
  • Bedrag: Er zijn 15.000 ontwikkeladviezen voor € 700 per advies beschikbaar. 
  • Ga voor meer informatie naar de veelgestelde vragen

  Tel mee met Taal – Laaggeletterde werknemers 

  Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing van werknemers. Werknemers moeten door de scholing beter leren lezen, schrijven of rekenen. Of ze moeten hun digitale vaardigheden verbeteren. Alle werknemers mogen aan de scholing deelnemen. Dus ook zzp’ers die voor een bedrijf werken. Of werknemers die een korte periode bij een bedrijf werken. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of niet. Het kan dus ook een (arbeids-)migrant zijn. De subsidie mag gebruikt worden voor één of meer opleidingstrajecten. 

  • Status: volgende ronde 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.  
  • Aanvragen door: werkgevers, taalaanbieders, Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
  • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. De maximale subsidie per werknemer is € 1.500.  
  • Belangrijk: de subsidie is alleen voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. 
  • Bekijk de volledige regeling hier.    
  • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van DUS-I

  SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) 

  SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen'. Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb normaal maken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen:  

  • om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. 
  • voor loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. 
  • om werknemers aan te moedigen in hun ontwikkeling. 
  • om een praktijkleerplek te creëren die aansluit op een mbo-opleiding in de derde leerweg.

  Eenn overzicht van activiteiten die in aanmerking komen voor deze subsidie is hier te downloaden.

  • Status: geopend in maart 2023
  • Aanvragen kan van 1 maart 9:00 uur t/m 30 maart 17:00 uur.
  • Aanvragen door:
   • mkb-ondernemingen;
   • samenwerkingsverbanden in het mkb;
   • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Ga voor meer informatie en aanvragen naar website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  MKB Idee 

  Subsidie voor projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken. De subsidie is niet voor scholing en ontwikkeling of wervingscampagnes. 

  ZonMW Re-integratie – Vakkundig aan het werk 2 

  Subsidie voor kennis- en innovatieprojecten waarin samenwerkingspartners op zoek gaan naar in de praktijk werkzame én werkbare innovaties. Partners kunnen de innovaties ook zelf ontwikkelen en testen. Het doel is dat andere organisaties er ook mee aan de slag kunnen. De subsidie richt zich op het thema re-integratie. 

  • Status: gesloten.  
  • Aanvragen door: een (tijdelijk) samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit: 
   • één (en het liefst meer) onderzoeksorganisatie(s) (Commerciële onderzoeksorganisaties kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband) 
   • minimaal twee gemeenten, mogelijk in combinatie met vestigingen van het UWV 
   • beroeps- en brancheorganisatie(s): deelname van SAM en Divosa is verplicht 
   • minimaal één partner met expertise over de verspreiding en toepassing van de resultaten (denk aan kennisinstituten, onderwijsinstellingen en/of beroepsverenigingen) 
  • Bedrag: voor deze ronde is € 2,8 miljoen beschikbaar. Er is ruimte voor acht ontwikkelprojecten van ieder maximaal € 350.000,-. De looptijd per project is maximaal vier jaar. 
  • Ga voor meer informatie naar de website van ZonMW.

  REACT-EU Sectoren

  Vanwege de coronacrisis stelt de Europese Commissie extra geld beschikbaar voor kwetsbare werkenden. Het doel is om kwetsbare werkenden in staat te stellen om basis- en beroepsvaardigheden te verwerven of te versterken, zodat hun arbeidsmarktpositie verbetert. Hieronder valt ook de inzet op taalvaardigheden, rekenvaardigheden, digitale vaardigheden en financiële vaardigheden. Onder andere voor projecten gericht op basisvaardigheden.

  • Status: gesloten  
  • Aanvragen door: Sectorfondsen en sociale partners in Nederland kunnen hiervoor subsidie aanvragen
  • Bedrag: Voor deze regeling REACT-EU Sectoren is 28 miljoen euro beschikbaar.
  • Ga voor meer informatie naar de website.
  Terug naar boven

  Op de hoogte blijven?

  Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.