Skip to main content

Financiering voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden voor (om)scholing en ontwikkeling. De activiteiten helpen bij het verbeteren van basisvaardigheden. Zo vergroten deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Zo blijven ze goed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overheid moedigt mensen daarom aan om dit tijdens de loopbaan te blijven doen. De overheid stelt daarvoor maatregelen, experimenten en regelingen beschikbaar. Bekijk hier de meest relevante financieringen voor werkgevers, werknemers en zzp'ers die laaggeletterden willen ondersteunen bij een leven lang ontwikkelen. 

  Tel mee met Taal – Laaggeletterde werknemers 

  Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing van werknemers. Werknemers moeten door de scholing beter leren lezen, schrijven of rekenen. Of ze moeten hun digitale vaardigheden verbeteren. Alle werknemers mogen aan de scholing deelnemen. Dus ook zzp’ers die voor een bedrijf werken. Of werknemers die een korte periode bij een bedrijf werken. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of niet. Het kan dus ook een (arbeids-)migrant zijn. De subsidie mag gebruikt worden voor één of meer opleidingstrajecten. 

  • Status: Geopend van 1 januari 2024 tot en met 29 februari 2024.  
  • Aanvragen door: werkgevers, taalaanbieders, Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
  • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. De maximale subsidie per werknemer is € 1.500.  
  • Belangrijk: de subsidie is alleen voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. 
  • Bekijk de volledige regeling hier.    
  • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van DUS-I

  SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) 

  SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen'. Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb normaal maken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen:  

  • om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. 
  • voor loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. 
  • om werknemers aan te moedigen in hun ontwikkeling. 
  • om een praktijkleerplek te creëren die aansluit op een mbo-opleiding in de derde leerweg.
  • Status: geopend

  Een overzicht van activiteiten die in aanmerking komen voor deze subsidie is hier te downloaden. De SLIM-regeling kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

  • Aanvragen kan in verschillende tijdvakken:
   • voor aanvragen voor het mkb:
    • 1 maart 09:00 uur tot en met 28 maart 17:00 uur
    • 2 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur;
   • voor aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie:
    • van 3 juni 09:00 uur tot en met 31 juli 17:00 uur.
  • Meer informatie over de regeling vind je hier
  • Ga voor meer informatie en aanvragen naar website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  ESF+ subsidie beschikbaar voor O&O fondsen en sociale partners

  De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt € 70 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen, om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  De subsidie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Bijvoorbeeld:

  • werkzoekenden,
  • statushouders
  • ontheemden uit Oekraïne,
  • mensen zonder vervolgopleiding
  • of mensen die een laag inkomen hebben uit werk.

  De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die zijn gericht op het bieden van scholing en begeleiding. De projecten mogen een looptijd hebben van maximaal 2 jaar. Het Europees Sociaal Fonds betaalt 40% van de kosten en de aanvragende partij neemt de rest (60%) van de kosten voor zijn rekening. Daarnaast kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Het geld mag ook gebruikt worden om mensen buiten hun werk te begeleiden, zoals bij wonen, zorgen, de financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

  • Status: gesloten. (aanvragen kon van 2 oktober 2023 tot 2 februari 2024) 
  • Aanvragen door: Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en sociale partners in Nederland kunnen tot eind januari subsidie aanvragen.
  • Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
  • Bedrag: Voor deze regeling is 70 miljoen euro beschikbaar.
  • Ga voor meer informatie naar de website.

  MDIEU - (Tijdelijke) maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid bedrijven

  Met de MDIEU regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) kunnen arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

  De regeling is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan door samenwerkingsverbanden of door arbeidsorganisaties. Of voor het uitvoeren van een sectoranalyse of een update van een sectoranalyse.   

  • Status: Geopend. 
  • Aanvragen - Er zijn 2 tijdvakken in 2024 waarin de MDIEU regeling kan worden aangevraagd. In beide tijdvakken is 100 miljoen euro beschikbaar:
   • 2 april - 26 april 2024
   • 2 september - 27 september 2024
  • Aanvragen door: Samenwerkingsverband of een arbeidsorganisatie 
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
  • Bedragen: de subsidiebudgetten voor 2023 zijn:
   • 7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro subsidie
   • 75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro subsidie en meer
   • Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro.
  • Ga voor meer informatie naar deze website.
  Terug naar boven

  Op de hoogte blijven?

  Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.