Skip to main content

Laaggeletterden en laaggecijferden zijn vaker arm dan niet-laaggeletterden. Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Dit kost de overheid 95 miljoen euro per jaar aan sociale voorzieningen (PwC, 2018).

Om een laaggeletterde met schulden goed te kunnen ondersteunen in een schuldhulpverleningstraject, moet de dienstverlening toegankelijk zijn. Bij ingewikkelde brieven haakt de doelgroep af. Het is daarom belangrijk dat de manier van communiceren wordt afgestemd op de doelgroep en dat er zoveel als mogelijk maatwerk wordt toegepast. 

  • Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen, leven vaker in armoede dan niet-laaggeletterden. 
  • Laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid (Christoffels et al., 2016; PwC, 2018; ROA, 2016). 
  • De kans om ten minste één jaar onder de armoedegrens te leven, is onder laaggeletterden ruim twee keer zo groot als onder niet-laaggeletterden (19,0% tegenover 9,3%) (Christoffels et al., 2016). 
  • Laaggeletterden zijn ruim twee keer zo vaak langdurig arm als niet-laaggeletterden (6,2% tegenover 2,5%) (Christoffels et al., 2016). 
  • Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Dit kost de overheid 95 miljoen euro per jaar aan sociale voorzieningen (PwC, 2018). 
  • Mensen met financiële problemen hebben vaker een lagere leesvaardigheid. 50,3% van de onderzochte mensen bij Kredietbank Nederland en Syncasso valt in de risicogroep voor laaggeletterdheid (Keizer, 2018). 
  • Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening (Madern, Jungmann & Van Geuns, 2016). 
  • De kwetsbare groep laaggeletterden komt niet makkelijk binnen bij de schuldhulpverlening. Zij weten vaak niet op eigen kracht de juiste weg te vinden (Nationale ombudsman, 2016). 
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.