Skip to main content

Mensen die niet goed mee kunnen doen in de samenleving zijn maatschappelijk kwetsbaarder, omdat ze minder zelfredzaam zijn. Dit geldt voor jong en oud. Het hebben van onvoldoende basisvaardigheden heeft namelijk een grote invloed op je persoonlijke leven en je kwaliteit van leven.

Hierbij kan het gaan om ‘kleine’ problemen in het dagelijks leven, zoals niet kunnen reizen met het openbaar vervoer of het niet kunnen volgen van een kookrecept. Maar ook om heel ingrijpende situaties. Zo hebben mensen met lage basisvaardigheden vaker schulden en stellen ze het vragen om hulp zo lang mogelijk uit. Simpelweg omdat zij de brieven van schuldhulpverlening niet begrijpen of niet weten hoe zij schulden kunnen voorkomen. Het is dan ook niet zo vreemd dat het hebben van onvoldoende basisvaardigheden samenhangt met armoede. Gebrekkige basisvaardigheden kunnen zelfs leiden tot gevaarlijke situaties. Denk aan medicijngebruik. Wanneer je niet in staat bent om de meegeleverde bijsluiter te begrijpen en de juiste hoeveelheid medicijnen te gebruiken, kunnen er vervelende situaties ontstaan.  

Verder zijn mensen met onvoldoende basisvaardigheden vaker afhankelijk van een uitkering, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen met goede basisvaardigheden. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om berichten van de overheid te begrijpen, gebruik te maken van DigiD of toeslagen aan te vragen. 

Of het nu op het gebied van werk en inkomen is, van gezondheid, onderwijs of de gezinssituatie, moeite hebben met basisvaardigheden loopt vaak als een rode draad door je leven en kan op veel manieren problemen veroorzaken.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.