Skip to main content

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met taal en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak beschikken zij ook over weinig digitale vaardigheden.

Verder blijkt uit onderzoeken bijvoorbeeld: 

  • Van de 1,8 miljoen laaggeletterden van 16 tot 65 jaar hebben 1,3 miljoen mensen moeite met taal óf taal en rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). 
  • Van de 1,8 miljoen laaggeletterden van 16 tot 65 jaar hebben ongeveer 1,5 miljoen mensen moeite met rekenen óf taal en rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016).
  • Mensen van 16 tot 34 jaar met een tekort aan rekenvaardigheden zijn driemaal zo vaak werkloos als degenen met goede rekenvaardigheden (Bynner & Parsons, 2007).
  • De kans op onvoldoende digitale vaardigheden is bij laaggeletterden ongeveer drie keer zo groot als bij niet-laaggeletterden (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015).
  • Mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen hebben een slechtere gezondheid en voelen zich vaker minder gezond. Zij kunnen niet goed omgaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg (Van der Heide & Rademakers, 2015).  
  • Als beide ouders laagopgeleid zijn, heeft een kind een driemaal grotere kans om later laaggeletterd te worden (Buisman et al., 2013).
     
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.