Skip to main content

Veel organisaties houden zich bezig met basisvaardigheden. Vanuit het expertisepunt willen we verbinding leggen tussen organisaties en de professionals die werken aan basisvaardigheden. Daarom stellen we elke maand iemand uit het werkveld voor. Deze maand maken we kennis met Stephanie Kuijper.

Naam: Stephanie Kuijper 
Actief: landelijk 
Actief als: opgaveregisseur (focusgebied: leven lang ontwikkelen, participatie, basisvaardigheden, digitale inclusie) 
Betrokken: basisvaardigheden volwassenen (curatie)  
Website: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden 

Wat is jouw reden om aan de slag te gaan met basisvaardigheden? 

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich een leven lang kan blijven ontwikkelen. Want ik geloof dat jezelf blijven ontwikkelen belangrijk is, om te kunnen blijven meedoen in onze samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich betrokken voelt, een inclusieve samenleving is. Dat is uiteindelijk voor iedereen het fijnst. 

In mijn werk houd ik me bezig met basisvaardigheden van volwassenen. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van ons werk als bibliotheek, om mee te werken aan sociale opdrachten uit de samenleving (maatschappelijke opgaves). Als netwerk richten we ons op: ‘kunnen meedoen in de informatiesamenleving’, ‘leven lang ontwikkelen’ en een ‘geletterde samenleving’ (Het bibliotheeknetwerk | Bnetwerk).  

Bibliotheekmedewerkers hebben een rol als informatiespecialist en als gids. Omdat ze mensen doorverwijzen vanuit bijvoorbeeld de Informatiepunten Digitale Overheid en Taalpunten/Taalhuizen. Ook versterken ze de samenleving in een stad of dorp door het uitwisselen van kennis. Ze gaan in gesprek met inwoners en organiseren activiteiten om samen te doen. Op deze manier ontwikkelen we kennis. Dat maakt samenleving sterker. Bibliotheken zijn dichtbij, openbaar en hebben geen oordeel. Ze bieden ruimte voor ontmoeting. En ze hebben een grote verzameling informatie en materialen. Niet alleen om te lezen, maar ook om te leren. Daardoor zijn bibliotheken een belangrijke partner bij het ontwikkelen van basisvaardigheden.   

Wat was je grootste uitdaging?  

Mijn grootste uitdaging is om écht altijd de sociale opdrachten uit de samenleving centraal te zetten. Steeds eerst denken aan wat we samen willen bereiken en pas dan aan wie wat gaat doen. Denken vanuit de waarde voor de samenleving, in plaats van denken vanuit organisaties. 

De organisaties in het netwerk van bibliotheken en de organisaties uit andere werkgebieden waar we ons mee verbinden, maken hun eigen beslissingen. Maar met elkaar zijn we óók een krachtig netwerk. Samen werken we aan een resultaat dat we in ons eentje niet zouden kunnen bereiken. 

En dan is het een grote uitdaging om ook echt te blijven denken en werken als één netwerk, dat met elkaar overlegt en elkaar informeert. Waarin we onze aandacht richten op de vraag ‘wie er wil en kan meewerken’. In plaats van op de vraag ‘wie er precies over gaat’. Zonder ongelijke relaties, een baas en ‘top-down’ of ‘bottom-up’. Mijn persoonlijke uitdagingen hierbij is om geduld te hebben. En om open en nieuwsgierig te blijven. 

Wat was voor jou een bijzonder moment? 

Ik ben in mijn loopbaan een aantal keer van werkgever gewisseld. En het is iedere keer weer bijzonder om te ervaren hoeveel kennis en ervaring je dan zelf meeneemt en kunt gebruiken. Maar vooral ook hoeveel je zelf weer groeit. Dus toch weer dat leven lang ontwikkelen. Ik werk nu bijna twee jaar in de bibliotheeksector (hiervoor in het MBO), en wat heb ik al ontzettend veel mogen leren. 

Heb je een droom die je graag wil laten uitkomen? Welke is dat? Wat heb je daarvoor nodig?  

Mijn droom is om nog minder vanuit organisaties te werken. Maar meer vanuit wat we willen bereiken. En daar heb ik voor nodig: iedereen die dit ook zo ziet. Laten we (nog meer) samenwerken. 

Welke tip wil je anderen meegeven? 

Denk altijd vanuit de mensen om wie het gaat. En realiseer je, dat je daar zelf ook bij hoort. Blijf nieuwsgierig!  

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.