Nieuws


‘Rekenen en cijfers zijn niet sexy voor beleidsambtenaren en Kamerleden’

Laaggecijferdheid: een onderschat probleem Op 22 april volgde ik een presentatie op het Ontwikkeling Telt Festival. Net als voorgaande jaren, werd dit georganiseerd door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Rijksoverheid. Er waren tientallen worksho …

‘Rekenen en cijfers zijn niet sexy voor beleidsambtenaren en Kamerleden’ Lees verder »

Werving NT1 doe je niet alleen!

Bij de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024 is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is nu de sleutel tot succes? Maastricht University deed hier samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel) onderzoek naar. Ze hebben gekeken hoe experts in Nederland én in het buitenland NT1’ers werven voor taal- of rekentrajecten. In de kennissessie van 16 maart deelden zij hun inzichten.

Coronavirus en lessen op locatie

Vanaf 28 april zijn de regels en voorwaarden voor onderwijs op locatie aangescherpt. Deze voorwaarden gelden voor mensen die werken aan hun basisvaardigheden.

Taal op de werkvloer | Wat vindt u belangrijk?

Veiligheid, hygiëne en digitaal mee kunnen doen zijn belangrijke thema’s bij werkgevers. Hiervoor zijn goede basisvaardigheden nodig bij werknemers én klanten. In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Hoe ga je hier als bedrijf mee om? Welke woordenschat heeft een werknemer nodig om veilig te kunnen werken in zijn branche? En wat heb je daar als bedrijf voor nodig?

Werken aan verbinding en effectieve aanpak laaggeletterdheid

Op 29 oktober 2020 maakte het Expertisepunt Basisvaardigheden een voortvarende start met een drukbezochte lanceringsbijeenkomst. Het expertisepunt wil de samenwerking tussen partijen in het veld van basisvaardigheden verbeteren en de effectiviteit van …

Werken aan verbinding en effectieve aanpak laaggeletterdheid Lees verder »

Screenshot online bijeenkomst volwassenenonderwijs

Kwaliteit van volwassenenonderwijs stimuleren: hoe pak je dat aan?

Wat maakt volwassenenonderwijs kwalitatief goed? En hoe bereik je dit? Het Expertisepunt Basisvaardigheden haalde inspiratie uit de holistische kwaliteitsaanpak van Slovenië tijdens een sessie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikk …

Kwaliteit van volwassenenonderwijs stimuleren: hoe pak je dat aan? Lees verder »

Inwoners met beperkte basisvaardigheden betrekken bij gemeentelijk beleid

‘Coalitie, verordening, commissievergadering: de taal van politici is echt verschrikkelijk’, zegt Alex. Hij is taalambassadeur vanuit Stichting ABC. Dat betekent dat hij vanuit zijn eigen ervaring spreekt. ‘Ze gebruiken woorden die ik op moet zoeken en …

Inwoners met beperkte basisvaardigheden betrekken bij gemeentelijk beleid Lees verder »

Drukbezochte lanceringsbijeenkomst op 29 oktober

Expertisepunt Basisvaardigheden bundelt kennis, materiaal en netwerk ‘Je zult de bijsluiter van je medicijnen maar niet kunnen lezen, niet kunnen appen, of je kind niet kunnen helpen bij het huiswerk’, zegt minister Van Engelshoven van OCW tijdens de l …

Drukbezochte lanceringsbijeenkomst op 29 oktober Lees verder »