Skip to main content

De laatste jaren is er veel aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen. En terecht. Want als de taalontwikkeling stagneert, kan iemand daar een leven lang last van hebben. De vraag is of het ook speelt onder volwassenen. 

Bron

In een praktijkgericht onderzoek is nagegaan hoe docenten van volwassenonderwijs TOS kunnen signaleren en hoe het leertraject aangepast kan worden. Dit is gedaan samen met docenten van de afdeling volwassenonderwijs en volwassen deelnemers aan leertrajecten. Het resultaat is een onderzoeksrapport en een signaleringslijst TOS voor volwassenen.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Onderzoek Docenten
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.