Skip to main content

Volwasseneneducatie valt onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het Rijk geeft de gemeenten geld om die wet uit te voeren. Onder educatie vallen cursussen basisvaardigheden en opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dit document gaat in op de WEB als financiering van volwasseneneducatie.

Bron

Educatie Kennisdocument Beleidsmakers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.