Skip to main content

De afgelopen jaren groeide de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid (taalambassadeurs) flink. De structurele inzet van deze taalambassadeurs zou sterk kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rondom laaggeletterdheid.

Bron

  • Organisatie Movisie
  • Dit kennisbankartikel is toegevoegd door Movisie

Samen met Stichting ABC volgde Movisie het werven en opleiden van nieuwe taalambassadeurs op veertien plekken in Nederland. In dit rapport staan de resultaten van dit project.

Om aan de groeiende vraag naar taalambassadeurs te voldoen, is het van belang nieuwe taalambassadeurs te vinden, te enthousiasmeren en te ontwikkelen. Op veertien plekken in Nederland is in 2019 een project gestart waarin nieuwe taalambassadeurs zijn gezocht en opgeleid. Deze plekken heten innovatiekamers, omdat zij op zoek gaan naar nieuwe manieren, nieuwe plekken en nieuwe mogelijkheden. 

Veel van deze projecten zijn in gemeentelijke context uitgevoerd. Er wordt hier gekeken naar hoe taalambassadeurs in een gemeente op duurzame wijze hun ervaringen kunnen inzetten. Movisie is gevraagd de innovatiekamers te volgen en verslag te doen van de manier waarop zij te werk zijn gegaan en wat de resultaten daarvan zijn. 

Basis over basisvaardigheden Onderzoek Beleidsmakers Wetenschappers
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.