Skip to main content

Financiering voor of door gemeenten, arbeidsmarktregio's of andere samenwerkingen.

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s kunnen op verschillende manieren geld ontvangen om laaggeletterdheid te verminderen en voorkomen. Bekijk hier de meest relevante financieringen voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s.  

Uitkering in het kader Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van de WEB.  

 • Status: doorlopend.  
 • Eerstvolgende ronde: jaarlijkse uitkering. 
 • Aanvragen door: aanvragen hoeft niet. De uitkering is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. 
 • Bedrag: 
 • Bekijk de complete wet hier.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid – decentralisatie uitkering laaggeletterdheid 

De overheid stelt van 2021 tot 2024 € 25 miljoen extra beschikbaar voor het verbeteren van basisvaardigheden. Het Rijk maakt deze uitkering elk jaar over aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s.  

A&O fonds Gemeenten Stimuleringsregeling en Stimuleringsregeling PLUS 

Gezonde medewerkers en gemeentelijke organisaties zijn wendbaar en vitaal. Om dat te bereiken is het soms nodig om mensen in de praktijk nieuwe vaardigheden, houding en gedrag aan te leren. A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij projecten die daarbij helpen. Denk daarbij aan projecten over arbeidsmarktvraagstukken, leiderschap en cultuur, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling of vitaliteit. Gemeenten kunnen projecten alleen en samen uitvoeren.  

 • Status: doorlopend. 
 • Eerstvolgende ronde: elk jaar zijn er drie tijdvakken om subsidie aan te vragen:  januari-maart / mei-juli / september-november. 
 • Aanvragen door: gemeenten. 
 • Bedrag: Stimuleringsregeling: € 5.000,-. Stimuleringsregeling PLUS: € 25.000,-.  
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van A&O. 

Innovatiefonds Innovatieve Projecten gemeenten 

Het innovatiefonds helpt gemeenten bij nieuwe initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Ze moedigen gemeenten aan om innovatieve projecten uit te werken. 

 • Status: nog niet gestart. 
 • Eerstvolgende aanvraagperiode: januari 2022. 
 • Aanvragen door: gemeenten. 
 • Bedrag: nog niet bekend. 
 • Eigen bijdrage : minimaal 50%. De gemeente (of gemeenten) moet zelf minimaal hetzelfde bedrag betalen als de aangevraagde investering (cofinanciering). 
 • Ga voor meer informatie naar de website van VNG.

Gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Ze leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. 

 • Status: doorlopend.  
 • Bedrag: De Rijksoverheid informeert de gemeenten in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten: 
 • aantal inwoners; 
 • aantal jongeren; 
 • aantal uitkeringsgerechtigden; 
 • oppervlakte van de gemeente; 
 • grootte van de watergebieden. 
 • Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.