Skip to main content

De officiële omschrijving: ‘Formeel leren is het systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma's of certificaten. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat.’ 

Binnen de volwasseneneducatie maken we ook onderscheid tussen formeel en non-formeel onderwijs. Formeel onderwijs wordt meestal aangeboden door een roc of taalaanbieder. Dit onderwijs wordt uitgevoerd door professionele docenten. Soms worden daarbij ook vrijwilligers ingezet. Het doel van dit onderwijs is niveauverhoging, vaak met toeleiding naar een diploma of een certificaat.    

Non-formeel onderwijs is georganiseerd leren, maar wat minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren. Professionals en vrijwilligers kunnen dit onderwijs uitvoeren. Een professionele docent ondersteunt daar vaak bij.  

Daarnaast is er ook nog informeel leren: dat is onbedoeld leren. Het leren dat bijna toevallig gebeurt. Denk aan een anderstalige die een gesprekje voert met de buurvrouw. Of iemand die een vriend vraagt om mee te kijken met een sollicitatieformulier. Ook activiteiten als een handwerkclub vallen onder informeel aanbod. De situatie is niet bedoeld om basisvaardigheden te leren, maar je wordt er wel wijzer van.  

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.