Skip to main content

Subsidie voor laaggeletterde ouders, laaggeletterde werknemers en praktijkgerichte experimenten.

Op 30 december 2020 publiceerde de Staatscourant de definitieve Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidies voor laagtaalvaardige ouders en werkgevers kan je elk jaar in januari en februari aanvragen. De subsidie Experimenten werd in 2021 voor het eerst beschikbaar gesteld en kan in januari en februari 2022 ook nog worden aangevraagd. 

Wijzigingen

Voor 2022 zijn er een paar punten veranderd in de subsidieregeling ten opzichte van 2021. De wijzigingen lees je hier terug. 

Tel mee met Taal – Laaggeletterde werknemers  

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing van hun werknemers. Werknemers moeten door de scholing beter leren lezen, schrijven of rekenen. Of ze moeten hun digitale vaardigheden verbeteren. Alle werknemers mogen aan de scholing deelnemen. Dus ook zzp’ers die voor een bedrijf werken. Of werknemers die een korte periode bij een bedrijf werken. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of niet. Het kan dus ook een (arbeids-)migrant zijn. De subsidie mag gebruikt worden voor één of meer opleidingstrajecten. Voor laaggeletterde werknemers is 2,9 miljoen euro beschikbaar.

 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2023. 
 • Aanvragen door: werkgevers, opleiders, Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
 • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. De maximale subsidie per werknemer is € 1.500,-. 
 • Belangrijk:
  • de subsidie is alleen voor werknemers met een taal- of rekenniveau lager dan het referentieniveau 2F of een niveau digitale vaardigheden onder Basisniveau 2.
  • maximaal 15% van de subsidie mag worden ingezet voor voorzorg en nazorg
 • Bekijk de complete regeling 2022 hier.
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van DUS-I.
 • Veelgestelde vragen en antwoorden werkgevers
 • Vragen uit het Vragenuur TmmT Werkgevers in juni 2021 

Tel mee met Taal - Laaggeletterde ouders 

Subsidie voor activiteiten die thuis leren, de samenwerking tussen ouders en school en/of (digitale) geletterdheid van ouders verbeteren. De subsidie is alleen voor ouders met een taal- of rekenniveau lager dan het referentieniveau 2F of een niveau digitale vaardigheden onder Basisniveau 2. Voor laaggeletterde ouders is 1,3 miljoen euro beschikbaar.

 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2022. 
 • Aanvragen door: voor de aanvraag gelden deze regels:  
  • minimaal drie partijen moeten de subsidie aanvragen: een penvoerder en twee deelnemende partijen.  
  • Er mogen meer partijen deelnemen.  
  • Een van de deelnemende partijen moet een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening zijn. 
  • De gemeente moet de aanvraag ondersteunen. 
  • De penvoerder moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De penvoerder mag niet de Staat, een provincie, waterschap, gemeente of buitenlands overheidsorgaan zijn. 
 • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. Bij cursussen is de subsidie alleen voor de directe kosten. De directe kosten mogen maximaal € 600,– per ouder zijn. 
 • Belangrijk: de subsidie is alleen voor ouders met een taal- of rekenniveau lager dan het referentieniveau 2F of een niveau digitale vaardigheden onder Basisniveau 2.
 • Bekijk de complete regeling 2022 hier.
 • Veelgestelde vragen en antwoorden laagtaalvaardige ouders 

Tel mee met Taal - Praktijkgerichte experimenten 

Subsidie voor praktijkgerichte experimenten om laaggeletterden beter te bereiken. Of om de kwaliteit van cursussen voor laaggeletterden te verbeteren. Voor experimenten is 625.000 euro beschikbaar.

 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2022. 
 • Aanvragen door: de aanvrager of penvoerder beschikt over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De aanvraag wordt ten minste door een gemeente ondersteund en bevat een ondertekende ondersteuningsverklaring van de gemeenten.
 • Bedrag: de subsidie is minimaal € 25.000,- en maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 20%. 
 • Toekenning: het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie aangesteld. Deze commissie adviseert het ministerie over de toekenning van aanvragen. 
 • Bekijk de complete regeling 2022 hier.
 • Veelgestelde vragen en antwoorden experimenten

Overzicht toetsen niveaubepaling en meetinstrumenten evaluatie

Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft twee overzichtslijsten gemaakt met instrumenten die gebruikt kunnen worden bij een subsidieaanvraag: 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.