Skip to main content

Subsidie voor laaggeletterde ouders, laaggeletterde werknemers en praktijkgerichte experimenten.

Op 30 december 2020 publiceerde de Staatscourant de definitieve Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Elk jaar kan je in januari en februari subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders, werknemers of experimenten. Voor meer informatie en aanvragen kan je terecht op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. 

Tel mee met Taal – Laaggeletterde werknemers  

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing van hun werknemers. Werknemers moeten door de scholing beter leren lezen, schrijven of rekenen. Of ze moeten hun digitale vaardigheden verbeteren. Alle werknemers mogen aan de scholing deelnemen. Dus ook zzp’ers die voor een bedrijf werken. Of werknemers die een korte periode bij een bedrijf werken. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of niet. Het kan dus ook een (arbeids-)migrant zijn. De subsidie mag gebruikt worden voor één of meer opleidingstrajecten. 

 • Status: gesloten. 
 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2022. 
 • Aanvragen door: werkgevers, taalaanbieders, Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
 • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. De maximale subsidie per werknemer is € 1.500,-. 
 • Belangrijk: de subsidie is alleen voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. 
 • Bekijk de complete regeling op hier.
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van DUS-I.

Tel mee met Taal - Laaggeletterde ouders 

Subsidie voor activiteiten die thuis leren, de samenwerking tussen ouders en school en/of (digitale) geletterdheid van ouders verbeteren. De subsidie is alleen voor ouders met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. 

 • Status: gesloten. 
 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2022. 
 • Bedrag: de subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 33%. Bij cursussen is de subsidie alleen voor de directe kosten. De directe kosten mogen maximaal € 600,– per ouder zijn. 
 • Aanvragen door: voor de aanvraag gelden deze regels:  
 • minimaal drie partijen moeten de subsidie aanvragen: een penvoerder en twee deelnemende partijen.  
 • Er mogen meer partijen deelnemen.  
 • Een van de deelnemende partijen moet een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening zijn. 
 • De gemeente moet de aanvraag ondersteunen. 
 • De penvoerder moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De penvoerder mag niet de Staat, een provincie, waterschap, gemeente of buitenlands overheidsorgaan zijn. 
 • Bekijk de complete regeling hier.    

Tel mee met Taal - Praktijkgerichte experimenten 

Subsidie voor praktijkgerichte experimenten om laaggeletterden beter te bereiken. Of om de kwaliteit van cursussen voor laaggeletterden te verbeteren. De cursussen moeten helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden.  

 • Status: gesloten. 
 • Eerstvolgende ronde: januari en februari 2022. 
 • Bedrag: de subsidie is minimaal € 25.000,- en maximaal € 125.000,- per aanvraag. Per aanvraag geldt een eigen bijdrage van 20%. 
 • Belangrijk: de subsidie is alleen voor ouders met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. 
 • Toekenning: het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie aangesteld. Deze commissie adviseert het ministerie over de toekenning van aanvragen. 
 • Bekijk de complete regeling hier.

Oproep voor subsidieronde experimenten laaggeletterdheid 

Onder de stroom Experimenten vallen projecten om de kwaliteit van de cursussen taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden te verbeteren kunnen een beroep doen op de regeling. Aanvragen moeten voor 1 maart 2021 zijn ingediend. Meer informatie hierover vind je in de onderzoeksportaal van het Expertisepunt Basisvaardigheden. 

Dit zijn de veelgestelde vragen per subsidiestroom: 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft twee overzichtslijsten gemaakt met instrumenten die gebruikt kunnen worden bij een subsidieaanvraag: 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.