Skip to main content

Op 30 juni 2022 organiseerde het Expertisepunt Basisvaardigheden het kennisatelier 'De ervaring van inwoners centraal'. Er werden voorbeelden genoemd hoe je ervaringen van inwoners kunt ophalen. Hieronder een verslag.

Door op diverse manieren ervaringen op te halen, kun je als gemeente aansluiten bij een diverse en grote groep inwoners. Bijvoorbeeld inwoners die moeite hebben met digitale vaardigheden, taal of rekenen.

De sprekers

Beleidsadviseur Danielle Damoiseaux en onderzoeker Barbara Piskur (Zuyd Hogeschool) zijn betrokken bij het Vertelpunt Vele Handen van de gemeente Peel en Maas. Via het Vertelpunt Vele Handen delen mensen die ondersteuning, hulp en/of zorg krijgen hun ervaringen. Ervaringen geven antwoord op de vraag: doen we het op de juiste manier in Peel en Maas? Zo leren ze van elkaar wat goed gaat en hoe de kwaliteit van ondersteuning, hulp en/of zorg beter kan.

Kristel de Groot en Eva de Bruijn werken bij het social ontwerpbureau We are Social Rebels. Zij strijden voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen wijze meedraait. Een samenleving waar mensen centraal staan en waaraan ze met hun eigen talenten bijdragen. Om dit te bereiken, zijn ze niet bang om het systeem te bevragen én te veranderen. Zij lichten een praktijkvoorbeeld toe, namelijk Onderschat.

Amber van Gulik van ontwerpbureau Clarify maakte een visueel beeldverslag van deze bijeenkomst. Dat beeldverslag vind je hier en onderaan dit artikel.

Praktijkvoorbeeld Peel en Maas

Peel en Maas ziet zichzelf als een ontwikkelgemeente. Ze proberen graag dingen uit. De inwoners zijn belangrijker dan het systeem. Ze hebben het Vertelpunt opgericht, omdat onderzoeken over ervaringen te weinig opleverden. Er werden vragen gesteld die voor bewoners onduidelijk waren.

Met het Vertelpunt wil de gemeente ervaringen ophalen om daarna onderzoek te doen. De ervaringen kunnen op verschillende manieren gedeeld worden. Bijvoorbeeld door tekst, een foto of tekening, een liedje of een website. Het blijkt dat inwoners tevreden zijn met deze dienstverlening. Uit onderzoek blijkt dat de inwoners tevreden zijn met de dienstverlening. Maar ook hoe ze het proces ervaren.

Senait Tekie vertelt dat nieuwkomers tegen de taal aanlopen, maar ook steeds meer tegen digitale problemen. Ze adviseert om mensen op weg te helpen met computervaardigheden. Ze geeft aan dat na corona veel op afspraak moet. Daarvoor was er vaker laagdrempelige inloop. Tekie vraagt aan het Vertelpunt welk proces zij volgen als er iemand met een vraag komt. Er wordt aangegeven dat ze in de gemeente graag direct in contact komen met mensen en nieuwkomers. In het Vertelpunt werken ze vaak met coaches die contact maken. Het belang van dit eerste contact wordt benadrukt, om zo op de hoogte te blijven van signalen die nieuwkomers ervaren en om samen naar een oplossing te zoeken.

Praktijkvoorbeeld We Are Social Rebels

We Are Social Rebels presenteert het project Onderschat. Ze geven voorbeelden hoe zij creatief met taal omgaan in projecten. Zo werken ze veel met symbolen en spelvormen. Er ontstaat een gesprek over hoe zij de mensen die de Nederlandse taal niet spreken erbij betrekken. Google Translate wordt genoemd als optie, en ook mensen van expertisecentrum Pharos worden genoemd als bemiddelaars.

In gesprek met Floor Basten

Basten heeft een verhalende manier van onderzoek gedaan in diverse wijken. Deze methode helpt om mensen te betrekken bij een onderzoek. Nadat verhalen zijn opgehaald verzamelt Basten deze. Mensen horen en zien dan dat hun ervaring gedeeld wordt. Dat vermindert het wij/zij gevoel. Je kunt met elkaar in gesprek gaan als er verschillen blijven. De nadruk ligt meer op wat mensen hebben meegemaakt en minder op wat iemand ervan vindt.

Het vertellen van een verhaal is een basisvaardigheid die iedereen wel heeft, vertelt Basten. Het is een vorm om mensen mee te nemen en iets wat veel mensen uit zichzelf al doen. Het is een heel natuurlijke manier van verbinding leggen en onderhouden.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over een ander project dat We Are Social Rebels uitvoert samen met Kansen voor Kinderen in Woensel-West? Lees dan dit artikel over het taalaanbod van Woordenstroom.

Wil je meer lezen over het Vertelpunt Vele Handen in Peel en Maas en de ontwikkelingen die zij doormaken? Lees dan dit artikel.

Wil je meer lezen over de verbindende kracht die verhalen kunnen hebben? Lees dan dit artikel geschreven door Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit.

Beeldverslag kennisatelier zeggenschap en basisvaardigheden
Beeldverslag van kennisatelier zeggenschap en basisvaardigheden
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.