Skip to main content

Veel organisaties houden zich bezig met basisvaardigheden. Vanuit het expertisepunt willen we verbinding leggen tussen organisaties en de professionals die werken aan basisvaardigheden. Daarom stellen we elke maand iemand uit het werkveld voor. Deze maand maken we kennis met Willem Camphuis.

  • Naam: Willem Camphuis
  • Actief in regio/landelijk: landelijk
  • Actief als: kwaliteitstoetser van taalhuizen
  • Betrokken bij: ontwikkeling van de kwaliteit van taalhuizen
  • Website: https://certificeringsorganisatie.nl/

Wat motiveert je om aan de slag te gaan met basisvaardigheden?

In 2019-2020 begonnen we met het toetsen van de kwaliteit van de taalhuizen. Ik schrok toen nogal van hoe groot de problemen zijn die we in Nederland hebben. En hoeveel invloed dit heeft op mensen in hun dagelijks leven. Maar ik zag ook, dat goede taalhuizen een verschil kunnen maken. En dat constante aandacht voor de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie hiervoor belangrijk is.

Met onze audits bleken we al snel goede steun te kunnen bieden aan taalhuizen. Door een overzicht te maken van de sterktes en zwaktes en de toekomstgesprekken tussen de kernpartners te verbeteren. Het was voor onze auditoren en mij erg motiverend, om te zien hoe snel sommige taalhuizen vooruitgingen in hun dienstverlening aan de mensen die hulp vragen.     

Wat is je grootste struikelblok / uitdaging geweest?

Nut en noodzaak van controles en kwaliteitstoetsen worden altijd wel begrepen en geaccepteerd. Maar je wordt nog niet altijd met open armen ontvangen. Taalhuizen zien de certificering vaak als extra werk. Terwijl de dagelijkse hoeveelheid werk niet minder wordt. Het was voor ons een grote uitdaging, om duidelijk te maken dat certificering belangrijk is voor het verbeteren van de ontwikkeling en kwaliteit van je taalhuis. Voor nu en voor in de toekomst. We hebben op dit punt al veel bereikt, maar we hebben ook nog veel te doen.

Wat was voor jou een bijzonder moment?

In 2022 lieten we een onderzoek doen naar de uitkomsten van de eerste 40 audits van taalhuizen. Wat waren de trends en ontwikkelingen in de kwaliteit? In mei 2022 presenteerden we hierover een rapport in Utrecht. En we zijn toen in gesprek gegaan over de resultaten met alle landelijke organisaties die in de taalhuizen actief zijn. Het was bijzonder om te zien, hoe de conclusies van het onderzoek door iedereen werden gedeeld. En hoe een volle zaal stevig in debat ging, over wat er allemaal moest gebeuren. Het ging dus niet meer over audits zelf, maar over wat er in de toekomst nodig was om de verschillende doelgroepen beter te kunnen ondersteunen.

Heb je een droom die je nog graag zou willen verwezenlijken? Welke is dat? Wat heb je daarvoor nodig?

Onze organisatie wil vooral doorgaan met duidelijk maken wat de sterktes en zwaktes zijn van de taalhuizen in Nederland. En hoe ze zich verder kunnen verbeteren. Met goede taalhuizen kun je niet alle mensen helpen, maar wel veel. Wat we daarvoor nodig hebben? In elk geval meer eigenaarschap van de gemeenten, als het gaat om het pakken van hun regierol. En daarbij meer geld en aandacht voor de ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit.  

Welke tip wil je anderen meegeven?

Ik zie dat de professionals en vrijwilligers veel en goed werk doen. Maar ze zijn vaak nogal bescheiden, als het gaat om eisen stellen aan de omvang van hun takenpakket en de kwaliteit van hun voorzieningen, zoals de samenwerking, coördinator, vrijwilligers, lesmaterialen. Daar heb ik veel respect voor. Maar ik zou zeggen: cijfer jezelf niet weg. Je doet belangrijk werk, en dat moet, behalve alleen met schouderklopjes, gehoord én gezien worden.

Meer lezen over de nieuwe ontwikkelingen bij de certificering van taalhuizen:

Meer informatie over hoe je werkt aan de kwaliteit van een taalhuis:

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.